sobota, 14 maja 2016

Witamina C chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem

Robotnicy, których narażono na dużą dawkę promieniowania w elektrowni atomowej Fukushima, po otrzymaniu kuracji złożonej z witaminy C i innych pierwiastków antyoksydacyjnych, mają znacznie ograniczony poziom ryzyka zachorowania na raka.

16 mężczyzn w wieku od 32 do 59 lat, pracowało 5-6 tygodni w strefie skażonej promieniowaniem, przy zbieraniu skażonej wody, pomiarach poziomu promieniowania, obsługiwali maszyny ciężkie i usuwali gruzowisko. Pobrano od nich próbki krwi, aby zbadać ogólną liczbę krwinek i biochemię krwi, poziomy plazmy z wolnym DNA oraz 47 ekspresji genowych spokrewnionych z rakiem.
Czterej robotnicy, którzy przyjmowali dożylnie witaminę C (25,000 mg ) w postaci terapii zanim weszli na teren katastrofy, a potem, gdy tam pracowali, kontynuowali ją zażywając dodatkowo antyoksydanty, nie mieli znaczących zmian ani w zakresie wolnego DNA ani ogólnego ryzyka zachorowania na raka.
Trzej robotnicy, którzy nie mieli zapobiegawczych dożylnych dawek witaminy C, mieli podwyższone ogólne zagrożenie rakiem. Po 2 miesiącach interwencji medycznej poprzez wstrzykiwanie witaminy C oraz doustnego żywienia suplementami antyoksydacyjnymi, wolne DNA wróciło do normalnego poziomu a wynik badań ryzyka zachorowania na raka został znacząco zmniejszony. (1)
Ten ważny kliniczny dowód potwierdza badania sprzed blisko 20 lat dowodzące, że wstępna terapia z zastosowaniem witaminy C doustnie lub w zastrzykach, podnosi przeżywalność spermatozoidu po wstrzyknięciu radioaktywnej Jodyny-131 w badaniach na myszach.(2)
Przyjmowanie doustne kwasu liponowego i witaminy E redukowało radioaktywność urynalnie oraz szok tlenowy u napromieniowanych dzieci w Czernobylu. (3) Ponadto, były przeprowadzone rozliczne naukowe badania co do efektów ochronnych przed promieniowaniem z użyciem innych witamin, minerałów i składników antyoksydacyjnych.
Odsyłacze:
1.Yanagisawa A. Efekt działania witaminy C i dodatków antyoksydacyjnych na wywołaną promieniowaniem ekspresję genową u pracowników elektrowni atomowej Fukushima. Strona http://www.doctoryourself.com/Radiation_VitC.pptx.pdf
2. . Venkat R. Narra, Roger W. Howell, Kandula S. R. Sastry and Dandamudi V. Rao. J Nucl Med,1993. Vol. 34 No. 4, p 637-640. http://jnm.snmjournals.org/content/34/4/637.long
3. . Korkina L, i inni. Terapia antyoksydantami u dzieci dotkniętych napromieniowaniem wskutek wypadku w elektrowni atomowej Czernobyl. Biochem Soc Trans,1993. 21:314S. PMID: 8224459 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=8224459
Opublikowano za
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/witamina-c-chroni-przed-uszkodzeniami-spowodowanymi-promieniowaniem-2016-05
Źródło: http://orthomolecular.org/
Serwis Wiadomości Medycyny Ortomolekularnej (Orthomolecular Medicine News Service)
Tłum. PM
www.zdrowiezroslin.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz