środa, 2 sierpnia 2017

Resweratrol zwalcza główne przyczyny zgonów

Resweratrol został po raz pierwszy opisany w 1997 roku.  Pierwsza publikacja na jego temat ujawniła, że ten polifenol może zapobiegać powstawaniu nowotworów.[1]
Od tego czasu naukowcy udowadniali: resweratrol ma zdolności do modulowania złożonych procesów związanych z chorobami zwyrodnieniowymi, od miażdżycy naczyń krwionośnych do otyłości.
To, czego brakowało dotychczas, to systematycznego, obszernego omówienia dostępnych danych, aby określić podstawowe mechanizmy działania resweratrolu dające efekty przeciwstarzeniowe.
Aż do teraz!

2011 roku, w Danii na konferencji poświęconej resweratrolowi opublikowano dotychczasowe odkrycia.[2] Podstawowym celem spotkania naukowców było zbadanie wszystkich dowodów dotyczących roli resweratrolu w zapobieganiu chorób u starzejących się ludzi. Zanalizowano blisko 3700 opublikowanych badań.
W tym artykule zapoznasz się ze zidentyfikowanymi przez tych ekspertów 12 mechanizmami działania resweratrolu, zarówno zwalczającymi śmiertelne choroby związane z procesem starzenia się, jak i hamującymi sam proces starzenia się.
Dowiesz się również o najnowszych danych na temat wielopoziomowego wpływu resweratrolu, chroniącego komórki i układy narządów przed pięcioma głównymi przyczynami śmierci Amerykanów, wliczając w to choroby serca, nowotwór i cukrzycę.
Uczestniczący w konferencji w 2010 roku naukowcy omawiali szeroki wachlarz badań nad biologicznymi efektami resweratrolu. Od 1997 roku opublikowano ich aż około 3650 i wszystkie zostały zanalizowane.
Opierając się na tych najbardziej obiecujących danych, skupili się na zdolności resweratrolu do sprzyjania modulacji czynników związanych z nowotworem, chorobami serca, chorobami zwyrodnienia układu nerwowego, układowym zapaleniem, otyłością oraz cukrzycą.[3]
W wyniku szczegółowej analizy, naukowcy wyodrębnili 12 mechanizmów działania resweratrolu, zapobiegających powstawaniu chorób i zatrzymujących proces starzenia się.
Dokładne omówienie literatury zaowocowało zidentyfikowaniem ich związku z zapoczątkowywaniem różnych form chorób zwyrodnieniowych.
Naukowcy znaleźli dowody, potwierdzające rolę resweratrolu w zapobieganiu pięciu głównym przyczynom śmierci dojrzałych Amerykanów.

Resweratrol a choroby serca
W Ameryce „zabójcą” numer jeden są choroby serca, takie jak miażdżyca naczyń krwionośnych, nadciśnienie, atak i wady serca.[4] Resweratrol zmniejsza ryzyko wszystkich tych schorzeń poprzez oddziaływanie na różne czynniki, które przygotowują grunt do powstawania chorób sercowo-naczyniowych.[5]
Ostatnie badania potwierdzają, że centralnym mechanizmem aktywności resweratrolu jest naśladowanie biologicznych efektów ograniczania (restrykcji) kalorii, które jak wiadomo, rzeczywiście wydłuża życie wszystkich żywych organizmów.[6]
Resweratrol poprzez różne mechanizmy pomaga zwalczyć wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie), co zmniejsza przenikanie zapalnych komórek do ścian naczyń krwionośnych i poprawia ich reakcję na zmiany w ciśnieniu krwi. Ponadto, ostatnio wykazano, że resweratrol redukuje niekorzystną przebudowę i sztywnienie naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego, które są skutkiem ciągłego nadciśnienia.[7] Resweratrol działa również w pniu mózgu, odwracając zwiększone ciśnienie we krwi, które jest wywołane przez różne czynniki dietetyczne i hormonalne.[8]
Badania opublikowane w 2011 roku wykazały, że resweratrol pomaga łagodzić podwyższony poziom cholesterolu, który jest rezultatem otyłości i wysokotłuszczowej diety, poprzez bezpośrednie regulowanie ekspresji genu kontrolującego metabolizm lipidów.[9] Przyjmowanie resweratrolu poprawia nieprawidłową utylizację kwasów tłuszczowych, poprzez indukcję mitochondrialnych enzymów, które rozbijają molekuły tłuszczu.[10] U badanych świń z analogicznym ludzkim zespołem metabolicznym, suplementacja resweratrolu obniżyła indeks masy ciała, cholesterol w surowicy, białko C-reaktywne – marker stanów zapalnych oraz poprawiła tolerancję glukozy i funkcje śródbłonka.[11]
W stanie nieprzerwanego nadciśnienia i/lub podwyższonego cholesterolu i innych tłuszczy, uszkodzenia pojawiają się na delikatnych, reaktywnych komórkowych wyściółkach naczyń włosowatych znanych, jako komórki śródbłonkowe. Zaburzenia śródbłonka są głównymi uczestnikami ataków serca, zawałów, wad serca i są ważnym celem w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym. Nowe dane wykazują, że resweratrol redukuje skutki zarówno nadciśnienia na komórkach śródbłonka jak i hamuje oznaki ich zaburzeń.[12]
Nawarstwiony wapń w tętnicach jest główną przyczyną tętniczego sztywnienia i zatoru, które pojawia się dość późno w miażdżycy.[13] Przyczynia się on również do zmian zapalnych, które zaostrzają chorobę sercowo-naczyniową.[14] Wcześniej uważano, że tętnicze zwapnienie było spowodowane przez bierne gromadzenie wapnia, podobnie jak mineralne osady w rurach. Teraz wiemy, że to aktywny proces zgodnie, z którym komórki tętnicze “przekształcają się” w podobne do kości komórki, w wyniku genetycznych zmian wywołanych przez wiek i stany zapalne. Niektóre leki, takie jak wycofany już przeciwcukrzycowy lek Avandia ® (rosiglitazon), mogą przyspieszyć ten destrukcyjny proces.[15] Nowe dane wykazują, że resweratrol spowalnia lub odwraca proces, w którym tętnicze komórki stają się “kostno-podobne”, zmniejszając ilość i stopień nawarstwienia wapnia w ścianach tętniczych.[16] Ogranicza także wywoływane przez wapń efekty zapalne w komórkach wyścielających naczynia krwionośne.[17]
Oprócz podwyższonego poziomu tłuszczu i wapnia w ścianach naczyń, agregacja tworzących skrzepy płytek przyczynia się do zatoru tętniczego, doprowadzając do ataku serca, zawału i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Obecnie, nowe dane wykazują, że resweratrol hamuje agregację płytek, które mogą wywołać tworzenie się śmiertelnego skrzepu krwi.[18]
Kiedy tętnica w sercu zostaje zablokowana, dopływ krwi do serca jest ograniczony, powodując niedokrwienne uszkodzenia. Przywracanie krążenia krwi (reperfuzja) dodatkowo pogarsza sytuację przez zalanie uszkodzonej tkanki wolnymi rodnikami tlenowymi. Zaawansowane molekularne sondy ujawniają dzisiaj, że resweratrol zostawia unikalny “ślad” w mięśniu serca, który został narażony na niedokrwienne/reperfuzyjne uszkodzenia.[19] Skutkuje to znaczną redukcją śmierci (apoptozy) komórek sercowych i ich uszkodzeń oraz polepszeniem funkcji sercowo-naczyniowych.[20]
Naśladujący efekty ograniczenia (restrykcji) kalorii, resweratrol bezpośrednio poprawia mitochondrialne funkcje w energochłonnych komórkach mięśnia sercowego, poprawiając efektywność jego pracy i zmniejszając podatność na stres oksydacyjny.[21] Co więcej, teraz rozumiemy, że resweratrol wywołuje kardioprotekcyjne efekty w komórkach mięśnia sercowego, które doświadczają rozległego stresu oksydacyjnego, wynikającego z ataków serca lub poważnych infekcji.[22]

Co musisz wiedzieć o resweratrolu

·         Ostatnia międzynarodowa konferencja poświęcona resweratrolowi odkryła, że ten naturalny polifenol posiada 12 kluczowych mechanizmów działania, z którego każdy wspomaga redukcję wpływu czynników przyczyniających się do przedwczesnej śmierci.
·         Dzięki suplementacji resweratrolu można zapobiec bądź złagodzić pięć głównych przyczyn śmierci, wliczając w to choroby serca, nowotwór, udar, chorobę Alzheimera i cukrzycę.
·         Zdolności resweratrolu do modulowania 5 głównych przyczyn zgonów, wraz z jego wspierającymi długowieczność efektami, czynią z niego ważną część każdego programu mającego na celu zachowanie zdrowia.

Nowotwór
Więcej niż pół miliona Amerykanów, pomimo znacznych postępów w naszym poznaniu tej choroby, każdego roku umiera na nowotwór.[23] Pierwsze badania naukowe nad resweratrolem udowodniły jego zdolności do zapobiegania nowotworowi skóry i od tego czasu opublikowano ponad 1100 danych na temat nowotworów.[24] Dzisiejsi eksperci uznają resweratol, jako “obiecującą naturalną broń w walce z nowotworem”.[25]
Najświeższa wiadomość (od konferencji w 2010 roku) mówi, że resweratrol zwalcza nowotwór na wielu poziomach.[26] Ten artykuł jest, zatem podsumowaniem zdolności reswerastolu do zapobiegania nowotworom.
Resweratrol może zapobiec niebezpiecznym “związkom addycyjnym” DNA, zmodyfikowanym odcinkom DNA, które nienaprawione, mogą wywołać przemianę komórki w nowotwór, procesie znanym, jako inicjacja nowotworu.[27]
Raz zainicjowane nowotwory rosną przez proliferację nieprawidłowych komórek. Resweratrol, jak wykazują nowe dane, jest niepozornym, anty-proliferacyjnym czynnikiem. Dzienne przyjmowanie – przez pacjentów z nowotworem okrężnicy – resweratrolu w dawce 500 do 1000 mg, na 8 dni przed operacją zredukowało, proliferację guza o 5%. [28] Resweratrol hamuje ważną ścieżkę sygnałową komórki nowotworu zwaną STAT3, redukując w następstwie nowotworową proliferację, co zaobserwowano ostatnio w pewnych komórkach nowotworowych mózgu.[29]
Organizm naturalnie kontroluje wzrost nowotworu przez proces apoptozy, czyli śmierci komórkowej. Prawidłowa apoptoza wymaga aktywacji ważnych “samobójczych” genów znajdujących się w komórkach nowotworu. Ostatnio wykazano, że resweratrol zwiększa ekspresję i aktywację „samobójczych” ścieżek znanych jako p53. [30]
Insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) jest ważny dla rozwoju i zdrowia naszego ciała, ale przyczynia się również do rozprzestrzeniana się złośliwej formy nowotworu. Nowe badanie przeprowadzone na ludziach wykazało, że dawka 2,5 grama/dziennie resweratrolu (dużo większa niż aktualne zalecenia) wywołała znaczny spadek krążących poziomów IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu 1) i jego wiążącego białka, wykazując, że hamowanie IGF-1 może być związane z jednym z jego mechanizmów przeciwnowotworowych.[31]

Tabela nr 1: 12 kluczowych mechanizmów resweratrolu przeciwdziałających procesowi starzenia się.[32]

Mechanizm                                                                                                          Choroby

-Modulacja zależności utlenianie/przeciwutlenianie                               -Wszystkie chroniczne choroby

-Likwidowanie stanów zapalnych                                                        -Wszystkie chroniczne choroby

-Ochrona mitochondrium;                                                                 -Otyłość, cukrzyca,  choroby sercowo-
-Ograniczenie formowania komórek tłuszczowych i                           naczyniowe                                     stymulacja ich rozbijania

-Modulacja proliferacji komórkowej i apoptozy                                     -Nowotwór
(programowanie śmierci komórkowej)
-Zatrzymanie przerzutów
-Modulacja angiogenezy (tworzenie naczyń krwionośnych)
-Modulacja uszkodzeń DNA
-Modulacja obcych molekuł i metabolizmu toksyn

-Modulacja metabolizmu glutaminianu                                                 -Choroby zwyrodnieniowe układu
(pobudzający neuroprzekaźnik)                                                            nerwowego

-Aktywność estrogenowa/antyestrogenowa                                        -Nowotwory hormonozależne

-Stymulacja formowania kości                                                             -Osteoporoza

12 kluczowych mechanizmów resweratrolu walczy z chronicznymi, związanymi z wiekiem chorobami, wliczając w to zasadnicze czynniki, przyczyniające się do głównych przyczyn śmierci.

Wiele czynników karcynogennych wchodzi do ciała, jako “bezpieczne” związki chemiczne, ale zostają zmodyfikowane przez system enzymów wątroby, by wywołać nowotwór. Co ciekawe, enzymy wątroby są odpowiedzialne za detoksykację aktywnych czynników karcynogennych, zanim spowodują szkody. Niedawno wykazano, że resweratrol sprzyja modulacji obu enzymów, zmniejszając aktywację potencjalnych czynników karcynogennych, podczas gdy aktywna detoksykacja rozpoznaje karcynogenne molekuły.[33]
Obecnie stany zapalne są powszechnie rozpoznawane, jako czynnik rozwijający nowotwór. Nowe dowody wykazują, że resweratrol zmniejsza produkcję zapalnych molekuł takich jak leukotrieny, poprzez hamowanie enzymów, które je produkują.[34] Stany zapalne są również istotne w rozwijaniu nowotworu lub metastazy. W badaniu przeprowadzonym w 2011 roku, resweratrol nadzwyczajnie zahamował „najazd” i rozwój komórek czerniaka o 75%.[35]
Klasa małych cząsteczek RNA, znanych jako mikro RNA, reguluje wzrost i rozwój komórki nowotworu. W nowym badaniu, resweratrol wykazał zdolność modyfikowania komórek mikro RNA, poprawiając likwidację nowotworów i zmniejszając ich rozwój.[36]
Kiedy guzy rosną, stymulują wzrost nowych naczyń krwionośnych, by zaspokoić swoje zachłanne potrzeby odżywcze. Hamowanie tego procesu, znanego, jako angiogeneza, jest zatem głównym celem zapobiegania i leczenia nowotworu. W ostatnich badaniach wykazano, że resweratrol pobudza nowe naczynia krwionośne w zdrowej tkance, ale hamuje ich wzrost w złośliwych kulturach komórek czerniaka jak i również w guzach.[37]
Oznacza to, że badania resweratrolu osiągnęły dużą skalę. Faza pierwsza badania – “znalezienia dawki” obecnie została zakończona zatwierdzeniem bezpieczeństwa stosowania resweratrolu, nawet w bardzo wysokich dawkach do 5 gram (co nie oznacza, że ludzie powinni stosować taką wysoką dawkę).[38]

Udar
Udary są powodowane przez wiele tych samych zmian naczyniowych, które wywołują ataki serca. Przykładem może być miażdżyca – formowanie płytek i ostateczny zator naczynia krwionośnego, który pozbawia tkankę mózgu ważnego dopływu krwi. Ponadto, starzenie i pewne choroby jak cukrzyca, powodują utratę zdolności naczyń krwionośnych mózgu do rozszerzania i zwiększania dopływu krwi wedle potrzeb, nasilając uszkodzenia powodowane podczas udaru. Kiedy dopływ krwi jest przywrócony po ustąpieniu poważnego zatoru naczynia krwionośnego, zaczynają obficie pojawiać się wolne rodniki tlenowe, powodując ostatecznie zniszczenie tkanki mózgowej. Proces ten znany jest jako niedokrwienie/uszkodzenia reperfuzyjne.
Zgodnie z ostatnimi badaniami, resweratrol broni tkankę mózgową przed niedokrwiennością/uszkodzeniami reperfuzyjnymi.[39] Naukowcy z Johnie Hopkins wykazali, że resweratrol wywołuje produkcję enzymu  oksygenazy hemowej, który chroni przed stresem oksydacyjnym.[40] Ponadto chroni wrażliwe mitochondria podczas niedokrwienności/uszkodzeń reperfuzyjnych, pozwalając im na kontynuowanie ich ważnej pracy – dostarczania energii komórkom.[41]
Podczas głównej fazy udaru, uwalniane są duże ilości pobudzających neuroprzekaźników takich jak glutaminian, które wywołują poważne  i chroniczne uszkodzenia komórek mózgowych. Naukowcy wykazali, że resweratrol znacznie zapobiega niebezpiecznemu uwalnianiu glutaminianu podczas udaru.[42]
Nowe dane wykazują wreszcie, że leczenie resweratrolem zwierząt chorujących na cukrzycę, przywróciło tętnicom mózgowym zdolność do transportowania krwi.[43] Pozwala im to na przekierowanie dopływu krwi do ważnych obszarów zablokowanych przez udar.
Połączony efekt tych mechanizmów znacznie zmniejsza wielkość udaru.[44] Co ciekawe, ta ochrona występuje nawet kiedy resweratrol jest podany do 6 godzin po wystąpieniu udaru.[45] Pewni eksperci uznają teraz to odkrycie za dowód, że resweratrol może być potężnym, nowym środkiem leczącym poważny niedokrwienny udar.[46] Niemniej jednak, najsilniejszy i najnowszy dowód sugeruje, że stosowanie resweratrolu regularnie i zawczasu, zapewnia najlepszą odporność na niedokrwienność, jaką tylko można osiągnąć. [47]

Tabela nr 2: Wystarczające dowody potwierdzające ochronne efekty resweratrolu przed 5 głównymi przyczynami śmierci. [48]

Choroba                                                                                                           Mechanizm

-Choroby serca                                                                   Redukuje nadciśnienie, wady serca,
                                                                                           niedokrwienie (utrata przepływu krwi)

-Nowotwór                                                                          Chemoprofilaktyka

-Udar                                                                                   Redukuje nadciśnienie, niedokrwienie,
                                                                                           działa   neuroprotekcyjnie

-Choroby zwyrodnieniowego układu nerwowego                  Działa neuroprotekcyjnie

-Cukrzyca ( i otyłość) .                                                         Poprawia wrażliwość insulinową,
                                                                                            redukuje poziomy glukozy we krwi,
                                                                                            zmniejsza otyłość wywołaną dietą
                                                                                            wysokotłuszczową i trzewny (brzuszny) tłuszcz

12 kluczowych mechanizmów resweratrolu walczy z chronicznymi, związanymi z wiekiem chorobami, wliczając w to zasadnicze czynniki, przyczyniające się do głównych przyczyn śmierci.


Choroba Alzheimera
Blisko 75000 Amerykanów rocznie umiera na chorobę Alzheimera i więcej niż 230000 innych osób cierpi na wystarczająco silną demencję, aby wymagać domowej opieki pielęgniarskiej.[49] Ostatnie badania wykazują, że resweratrol redukuje ryzyko choroby Alzheimera i udaru,[50] poprzez aktywację “genu długowieczności” SIRT-1, który wpływa sprzyjająco na zapobieganie chorobom Alzheimera i innym chorobom zwyrodnieniowym układu nerwowego.[51]
Wiele neuroprotekcyjnych właściwości resweratrolu wynika z jego zdolności do zakłócania kaskady wydarzeń wywołanych przez akumulację nieprawidłowych białek, znanych jako beta-amyloidy.[52] Wywołują one stres oksydacyjny i stany zapalne, które bezpośrednio uszkadzają komórki mózgowe, szczególnie w pamięciowych centrach mózgu. To właśnie dlatego pacjenci cierpiący na Alzheimera, doświadczają takiej głębokiej i postępującej utraty pamięci.
Resweratrol hamuje toksyczne beta-amyloidy na różnych stopniach tej kaskady.[53] Działa jako potężny przeciwutleniacz, zmiatający wolne rodniki tlenowe i stymulujący ochronne enzymy, takie jak oksygenaza hemowa.[54] Dwa ostatnie badania wykazały, że dodanie melatoniny synergistycznie wzmacnia neuroprotekcyjne efekty resweratrolu.[55]
Wykazały również, że resweratrol może zapobiec gromadzeniu się molekułom beta-amyloidowym w uszkadzających oligomerach lub małych zbiorach indywidualnych molekuł.[56] To działanie znacznie zapobiega uszkodzeniom beta-amyloidowym. Ekscytujące nowe badania dowodzą również, że resweratrol może przemodelować istniejące oligomery do nietoksycznych form.[57]
W 2010 roku ujawniono, że dzięki aktywacji określonych, wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnalizujących, resweratrol może zmniejszyć toksyczność spowodowaną przez pobudzający neuroprzekaźnik, glutaminian.[58] Glutaminian jest główną przyczyną symptomów choroby Alzheimera.
Intrygujące badanie opublikowane pod koniec 2010 roku wykazały, że dzięki ochronie mitochondriów mózgu, połączenie resweratrolu i nakierowanych na mitochondria przeciwutleniaczy, przywrócono normalną funkcję, w obserwowanych doświadczalnych modelach z Alzheimerem.[59] Skutkuje to nową nadprodukcją małych, międzykomórkowych połączeń, które są uszkadzane lub tracone w chorobach Alzheimera i innych chorobach zwyrodnieniowych układach nerwowego.[60]
W końcu, ostatnie ważne badanie wykazało, że doustnie przyjmowany resweratrol osiąga efektywną koncentrację w tkance mózgowej, co oznacza, że przekracza barierę krew-mózg, która zatrzymuje tak wiele innych, potencjalnie korzystnych związków. To odkrycie ma ważne implikacje dla przyszłych badań nad rolą resweratrolu w ochronie przed chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego.[61]

Cukrzyca
Cukrzyca jest jedną z chronicznych chorób, której można skutecznie uniknąć. Zabija ona ponad 70000 Amerykanów rocznie, a jej komplikacje osłabiają funkcjonowanie setek tysięcy osób.[62] Nadwaga i otyłość, które powodują wiele przypadków cukrzycy, teraz występują u prawie 70% Amerykanów i przyczyniają się do nieopisanej liczby przedwczesnych zgonów.[63] Jak wykazano, właściwości resweratrolu chronią przed rozwojem i konsekwencją tej śmiertelnej choroby.
Wysoki poziom cukru we krwi, zarówno chroniczny jak i poposiłkowy, powoduje rozległy stres oksydacyjny w białkach organizmu, ostatecznie zmieniając ich strukturę i wywołując stany zapalne. Są to zmiany, które powodują cukrzycowe komplikacje. Nowe badania wykazują, że resweratrol, przez aktywowanie ważnego systemu SIRT-1, hamuje komórkowy stres oksydacyjny i wynikające z niego stany zapalne w cukrzycy[64] oraz poprawia wrażliwość insulinową.[65] Nowe, szczegółowe dane ujawniły, że te korzyści wynikają ze zdolności resweratrolu do pobudzania metabolicznych szlaków w komórkach, umożliwiając im, skuteczniejsze zużywanie insuliny i glukozy, pomagając redukować poziomy cukru we krwi.[66]
Naczynia krwionośne, uszkodzone przez glukozę, tracą swoją zdolność do regulowania dopływu krwi do mózgu i tkanek serca, przyczyniając się do ataków serca i udarów. Jak wykazano w badaniu, stałe leczenie resweratrolem przywraca funkcjonalność naczyń krwionośnych u zwierząt chorujących na cukrzycę.[67]
Dzięki tym podstawowym mechanizmom, resweratrol wykazuje zdolności ochronne przed wszystkimi, rzeczywistymi formami komplikacji cukrzycowymi.  Może mieć korzystny wpływ na leczenie czy zapobieganie zespołowi stopy cukrzycowej, niszczącego funkcje nerwowe i przepływ krwi, który doprowadza do tysięcy amputacji rocznie.[68] Leczenie resweratrolem, jak wykazano w badaniu przeprowadzonym na zwierzętach w 2011 roku, opóźnia rozwój choroby cukrzycowej nerek przez modulację stresu oksydacyjnego.[69]
Utrata mięśniowa i nieprawidłowy metabolizm lipidów są powszechne u cukrzyków. W pewnym badaniu wykazano, że resweratrol poprawia obie te kwestie.[70] Nieprawidłowa nieszczelność naczyń krwionośnych jest główną przyczyną cukrzycowej choroby oka, która może teraz zostać zablokowana we wczesnej cukrzycy dzięki leczeniu resweratrolem.[71]
Podsumowanie
W 2010 roku międzynarodowa konferencji doniosła, że resweratrol poprzez dwanaście kluczowych mechanizmów zwalcza pięć z dziesięciu związanych z wiekiem przyczyn śmierci w USA.
Badania przeprowadzane od tego czasu, rozjaśniły i rozwinęły wiedzę na temat zdolności resweratrolu do zapobiegania i – w pewnych przypadkach – odwracania biologicznych zmian związanych z chronicznymi chorobami i procesem starzenia się. Istnieją obecnie ważne dowody potwierdzające właściwości resweratrolu, który sprzyjająco moduluje czynniki związane z początkiem chorób serca, nowotworu, udaru, choroby Alzheimera i cukrzycy.

Źródła
[1] Jang M, Cai L, Udeani GO, et al. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes. Science. 1997 Jan 10;275(5297):218-20.
[2] Vang O, Ahmad N, Baile CA, et al. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881.
[3] Jang M, Cai L, Udeani GO, et al. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes. Science. 1997 Jan 10;275(5297):218-20.
Vang O, Ahmad N, Baile CA, et al. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881.
[4] Vang O, Ahmad N, Baile CA, et al. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881.
Available at: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/lcod.htm. Accessed August 31, 2011.
[5] Vang O, Ahmad N, Baile CA, et al. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881.
[6] Dolinsky VW, Dyck JR. Calorie restriction and resveratrol in cardiovascular health and disease. Biochim Biophys Acta. 2011 Jul 1.
[7] Chan V, Fenning A, Iyer A, Hoey A, Brown L. Resveratrol improves cardiovascular function in DOCA-salt hypertensive rats. Curr Pharm Biotechnol. 2011 Mar 1;12(3):429-36.
[8] Subramanian M, Balasubramanian P, Garver H, et al. Chronic estradiol-17beta exposure increases superoxide production in the rostral ventrolateral medulla and causes hypertension: reversal by resveratrol. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011 Jun;300(6):R1560-8.
[9] Azorin-Ortuno M, Yanez-Gascon MJ, Gonzalez-Sarrias A, et al. Effects of long-term consumption of low doses of resveratrol on diet-induced mild hypercholesterolemia in pigs: a transcriptomic approach to disease prevention. J Nutr Biochem. 2011 Aug 16.
[10] Bastin J, Lopes-Costa A, Djouadi F. Exposure to resveratrol triggers pharmacological correction of fatty acid utilization in human fatty acid oxidation-deficient fibroblasts. Hum Mol Genet. 2011 May 15;20(10):2048-57.
[11] Robich MP, Osipov RM, Chu LM, et al. Resveratrol modifies risk factors for coronary artery disease in swine with metabolic syndrome and myocardial ischemia. Eur J Pharmacol. 2011 Aug 16;664(1-3):45-53.
[12] Xia L, Ding F, Zhu JH, Fu GS. Resveratrol attenuates apoptosis of pulmonary microvascular endothelial cells induced by high shear stress and proinflammatory factors. Hum Cell. 2011 Sep 3.
[13] Takemura A, Iijima K, Ota H, et al. Sirtuin 1 retards hyperphosphatemia-induced calcification of vascular smooth muscle cells. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2011 Sep;31(9):2054-62.
[14] Gutierrez-Perez A, Cortes-Rojo C, Noriega-Cisneros R, et al. Protective effects of resveratrol on calcium-induced oxidative stress in rat heart mitochondria. J Bioenerg Biomembr. 2011 Apr;43(2):101-7.
[15] Bruedigam C, Eijken M, Koedam M, Chiba H, van Leeuwen JP. Opposing actions of rosiglitazone and resveratrol on mineralization in human vascular smooth muscle cells. J Mol Cell Cardiol. 2011 Jul 28.
[16] Bruedigam C, Eijken M, Koedam M, Chiba H, van Leeuwen JP. Opposing actions of rosiglitazone and resveratrol on mineralization in human vascular smooth muscle cells. J Mol Cell Cardiol. 2011 Jul 28.
[17] Gutierrez-Perez A, Cortes-Rojo C, Noriega-Cisneros R, et al. Protective effects of resveratrol on calcium-induced oxidative stress in rat heart mitochondria. J Bioenerg Biomembr. 2011 Apr;43(2):101-7.
[18] Yang Y, Wang X, Zhang L, An H, Zao Z. Inhibitory effects of resveratrol on platelet activation induced by thromboxane a(2) receptor agonist in human platelets. Am J Chin Med. 2011;39(1):145-59.
[19] Mukhopadhyay P, Pacher P, Das DK. MicroRNA signatures of resveratrol in the ischemic heart. Ann N Y Acad Sci. 2011 Jan;1215:109-16.
[20] Usta E, Mustafi M, Walker T, Ziemer G. Resveratrol suppresses apoptosis in intact human cardiac tissue – in vitro model simulating extracorporeal circulation. J Cardiovasc Surg (Torino). 2011 Jun;52(3):399-409.
[21] Dolinsky VW, Dyck JR. Calorie restriction and resveratrol in cardiovascular health and disease. Biochim Biophys Acta. 2011 Jul 1
[22] Sebai H, Sani M, Aouani E, Ghanem-Boughanmi N. Cardioprotective effect of resveratrol on lipopolysaccharide-induced oxidative stress in rat. Drug Chem Toxicol. 2011 Apr;34(2):146-50.
[23] Available at: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/cancer.htm. Accessed August 31, 2011.
[24] Vang O, Ahmad N, Baile CA, et al. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881.
[25] Shukla Y, Singh R. Resveratrol and cellular mechanisms of cancer prevention. Ann N Y Acad Sci. 2011 Jan;1215:1-8.
[26] Salado C, Olaso E, Gallot N, et al. Resveratrol prevents inflammation-dependent hepatic melanoma metastasis by inhibiting the secretion and effects of interleukin-18. J Transl Med. 2011;9:59.
[27] Zahid M, Saeed M, Beseler C, Rogan EG, Cavalieri EL. Resveratrol and N-acetylcysteine block the cancer-initiating step in MCF-10F cells. Free Radic Biol Med. 2011 Jan 1;50(1):78-85.
[28] Patel KR, Brown VA, Jones DJ, et al. Clinical pharmacology of resveratrol and its metabolites in colorectal cancer patients. Cancer Res. 2010 Oct 1;70(19):7392-9.
[29] Yang YP, Chang YL, Huang PI, et al. Resveratrol suppresses tumorigenicity and enhances radiosensitivity in primary glioblastoma tumor initiating cells by inhibiting the STAT3 axis. J Cell Physiol. 2011 Apr 18.
[30] Hsieh TC, Wong C, Bennett DJ, Wu JM. Regulation of p53 and cell proliferation by resveratrol and its derivatives in breast cancer cells: An in silico and biochemical approach targeting integrin alphavbeta3. Int J Cancer. 2011 Jan 10.
[31] Brown VA, Patel KR, Viskaduraki M, et al. Repeat dose study of the cancer chemopreventive agent resveratrol in healthy volunteers: safety, pharmacokinetics, and effect on the insulin-like growth factor axis. Cancer Res. 2010 Nov 15;70(22):9003-11.
[32] Vang O, Ahmad N, Baile CA, et al. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881.
[33] Chow HH, Garland LL, Hsu CH, et al. Resveratrol modulates drug- and carcinogen-metabolizing enzymes in a healthy volunteer study. Cancer Prev Res (Phila). 2010 Sep;3(9):1168-75.
[34] Chatterjee M, Das S, Janarthan M, Ramachandran HK. Role of 5-lipoxygenase in resveratrol mediated suppression of 7,12-dimethylbenz(alpha)anthracene-induced mammary carcinogenesis in rats. Eur J Pharmacol. 2011 Oct 1;668(1-2):99-106.
Oi N, Jeong CH, Nadas J, et al. Resveratrol, a red wine polyphenol, suppresses pancreatic cancer by inhibiting leukotriene ahydrolase. Cancer Res. 2010 Dec 1;70(23):9755-64.
[35] Salado C, Olaso E, Gallot N, et al. Resveratrol prevents inflammation-dependent hepatic melanoma metastasis by inhibiting the secretion and effects of interleukin-18. J Transl Med. 2011;9:59.
[36] Tili E, Michaille JJ. Resveratrol, microRNAs, inflammation, and cancer. J Nucleic Acids. 2011;2011:102431.
Tili E, Michaille JJ, Adair B, et al. Resveratrol decreases the levels of miR-155 by upregulating miR-663, a microRNA targeting JunB and JunD. Carcinogenesis. 2010 Sep;31(9):1561-6.
Tili E, Michaille JJ, Alder H, et al. Resveratrol modulates the levels of microRNAs targeting genes encoding tumor-suppressors and effectors of TGFbeta signaling pathway in SW480 cells. Biochem Pharmacol. 2010 Dec 15;80(12):2057-65.
[37] Trapp V, Parmakhtiar B, Papazian V, Willmott L, Fruehauf JP. Anti-angiogenic effects of resveratrol mediated by decreased VEGF and increased TSP1 expression in melanoma-endothelial cell co-culture. Angiogenesis. 2010 Dec;13(4):305-15.
Kunimasa K, Ohta T, Tani H, et al. Resveratrol derivative-rich melinjo (Gnetum gnemon L.) seed extract suppresses multiple angiogenesis-related endothelial cell functions and tumor angiogenesis. Mol Nutr Food Res. 2011 Sep 21.
[38] Brown VA, Patel KR, Viskaduraki M, et al. Repeat dose study of the cancer chemopreventive agent resveratrol in healthy volunteers: safety, pharmacokinetics, and effect on the insulin-like growth factor axis. Cancer Res. 2010 Nov 15;70(22):9003-11.
la Porte C, Voduc N, Zhang G, et al. Steady-State pharmacokinetics and tolerability of trans-resveratrol 2000 mg twice daily with food, quercetin and alcohol (ethanol) in healthy human subjects. Clin Pharmacokinet. 2010 Jul 1;49(7):449-54.
[39] Albani D, Polito L, Signorini A, Forloni G. Neuroprotective properties of resveratrol in different neurodegenerative disorders. Biofactors. 2010 Sep;36(5):370-6.
[40] Bastianetto S, Quirion R. Heme oxygenase 1: another possible target to explain the neuroprotective action of resveratrol, a multifaceted nutrient-based molecule. Exp Neurol. 2010 Oct;225(2):237-9.
Sakata Y, Zhuang H, Kwansa H, Koehler RC, Dore S. Resveratrol protects against experimental stroke: putative neuroprotective role of heme oxygenase 1. Exp Neurol. 2010 Jul;224(1):325-9.
[41] Agrawal M, Kumar V, Kashyap MP, Khanna VK, Randhawa GS, Pant AB. Ischemic insult induced apoptotic changes in PC12 cells: protection by trans resveratrol. Eur J Pharmacol. 2011 Sep;666(1-3):5-11.
[42] Li C, Yan Z, Yang J, et al. Neuroprotective effects of resveratrol on ischemic injury mediated by modulating the release of neurotransmitter and neuromodulator in rats. Neurochem Int. 2010 Feb;56(3):495-500.
[43] Arrick DM, Sun H, Patel KP, Mayhan WG. Chronic resveratrol treatment restores vascular responsiveness of cerebral arterioles in type 1 diabetic rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011 Sep;301(3):H696-703.
[44] Shin JA, Lee H, Lim YK, Koh Y, Choi JH, Park EM. Therapeutic effects of resveratrol during acute periods following experimental ischemic stroke. J Neuroimmunol. 2010 Oct 8;227(1-2):93-100.
[45] Shin JA, Lee H, Lim YK, Koh Y, Choi JH, Park EM. Therapeutic effects of resveratrol during acute periods following experimental ischemic stroke. J Neuroimmunol. 2010 Oct 8;227(1-2):93-100.
[46] hin JA, Lee H, Lim YK, Koh Y, Choi JH, Park EM. Therapeutic effects of resveratrol during acute periods following experimental ischemic stroke. J Neuroimmunol. 2010 Oct 8;227(1-2):93-100.
[47] Saleh MC, Connell BJ, Saleh TM. Resveratrol preconditioning induces cellular stress proteins and is mediated via NMDA and estrogen receptors. Neuroscience. 2010 Mar 17;166(2):445-54.
Zhang F, Wu Y. Resveratrol may be an effective prophylactic agent for ischemic stroke. J Formos Med Assoc. 2011 Aug;110(8):485-6.
[48] Vang O, Ahmad N, Baile CA, et al. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881.
[49] Available at: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/alzheimr.htm. Accessed August 31, 2011.
[50] Kwon KJ, Kim HJ, Shin CY, Han SH. Melatonin potentiates the neuroprotective properties of resveratrol against beta-amyloid-induced neurodegeneration by modulating AMP-activated protein kinase pathways. J Clin Neurol. 2010 Sep;6(3):127-37.
[51] Albani D, Polito L, Signorini A, Forloni G. Neuroprotective properties of resveratrol in different neurodegenerative disorders. Biofactors. 2010 Sep;36(5):370-6.
Sun AY, Wang Q, Simonyi A, Sun GY. Resveratrol as a therapeutic agent for neurodegenerative diseases. Mol Neurobiol. 2010 Jun;41(2-3):375-83.
Wang J, Fivecoat H, Ho L, Pan Y, Ling E, Pasinetti GM. The role of Sirt1: at the crossroad between promotion of longevity and protection against Alzheimer’s disease neuropathology. Biochim Biophys Acta. 2010 Aug;1804(8):1690-4.
Albani D, Polito L, Forloni G. Sirtuins as novel targets for Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders: experimental and genetic evidence. J Alzheimers Dis. 2010;19(1):11-26.
[52] Feng Y, Wang XP, Yang SG, et al. Resveratrol inhibits beta-amyloid oligomeric cytotoxicity but does not prevent oligomer formation. Neurotoxicology. 2009 Nov;30(6):986-95.
[53] Feng Y, Wang XP, Yang SG, et al. Resveratrol inhibits beta-amyloid oligomeric cytotoxicity but does not prevent oligomer formation. Neurotoxicology. 2009 Nov;30(6):986-95.
[54] Bastianetto S, Quirion R. Heme oxygenase 1: another possible target to explain the neuroprotective action of resveratrol, a multifaceted nutrient-based molecule. Exp Neurol. 2010 Oct;225(2):237-9.
Granzotto A, Zatta P. Resveratrol acts not through anti-aggregative pathways but mainly via its scavenging properties against Abeta and Abeta-metal complexes toxicity. PLoS One. 2011;6(6):e21565.
[55] Kwon KJ, Kim HJ, Shin CY, Han SH. Melatonin potentiates the neuroprotective properties of resveratrol against beta-amyloid-induced neurodegeneration by modulating AMP-activated protein kinase pathways. J Clin Neurol. 2010 Sep;6(3):127-37.
Kwon KJ, Kim JN, Kim MK, et al. Melatonin synergistically increases resveratrol-induced heme oxygenase-1 expression through the inhibition of ubiquitin-dependent proteasome pathway: a possible role in neuroprotection. J Pineal Res. 2011 Mar;50(2):110-23.
[56] Albani D, Polito L, Forloni G. Sirtuins as novel targets for Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders: experimental and genetic evidence. J Alzheimers Dis. 2010;19(1):11-26.
Richard T, Pawlus AD, Iglesias ML, et al. Neuroprotective properties of resveratrol and derivatives. Ann N Y Acad Sci. 2011 Jan;1215:103-8.
[57] Ladiwala AR, Lin JC, Bale SS, et al. Resveratrol selectively remodels soluble oligomers and fibrils of amyloid Abeta into off-pathway conformers. J Biol Chem. 2010 Jul 30;285(31):24228-37.
[58] Lee EO, Park HJ, Kang JL, Kim HS, Chong YH. Resveratrol reduces glutamate-mediated monocyte chemotactic protein-1 expression via inhibition of extracellular signal-regulated kinase 1/2 pathway in rat hippocampal slice cultures. J Neurochem. 2010 Mar;112(6):1477-87.
[59] Manczak M, Mao P, Calkins MJ, et al. Mitochondria-targeted antioxidants protect against amyloid-beta toxicity in Alzheimer’s disease neurons. J Alzheimers Dis. 2010;20 Suppl 2:S609-31.
[60] Manczak M, Mao P, Calkins MJ, et al. Mitochondria-targeted antioxidants protect against amyloid-beta toxicity in Alzheimer’s disease neurons. J Alzheimers Dis. 2010;20 Suppl 2:S609-31.
[61] Vingtdeux V, Giliberto L, Zhao H, et al. AMP-activated protein kinase signaling activation by resveratrol modulates amyloid-beta peptide metabolism. J Biol Chem. 2010 Mar 19;285(12):9100-13.
[62] Available at: http://www.cdc.gov/nchs/fastats/lcod.htm. Accessed August 31, 2011.
[63] Available at: http://www.cdc.gov/obesity/data/trends.html. Accessed August 31, 2011.
[64] Yun JM, Chien A, Jialal I, Devaraj S. Resveratrol up-regulates SIRT1 and inhibits cellular oxidative stress in the diabetic milieu: mechanistic insights. J Nutr Biochem. 2011 Aug 1.
Ghanim H, Sia CL, Abuaysheh S, et al. An antiinflammatory and reactive oxygen species suppressive effects of an extract of Polygonum cuspidatum containing resveratrol. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):E1-8.
[65] Yun JM, Chien A, Jialal I, Devaraj S. Resveratrol up-regulates SIRT1 and inhibits cellular oxidative stress in the diabetic milieu: mechanistic insights. J Nutr Biochem. 2011 Aug 1.
Ghanim H, Sia CL, Abuaysheh S, et al. An antiinflammatory and reactive oxygen species suppressive effects of an extract of Polygonum cuspidatum containing resveratrol. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):E1-8.
Knight CM, Gutierrez-Juarez R, Lam TK, et al. Mediobasal Hypothalamic Sirtuin 1 Is Essential for Resveratrol’s Effects on Insulin Action in Rats. Diabetes. 2011 Sep 6.
[66] Brasnyo P, Molnar GA, Mohas M, et al. Resveratrol improves insulin sensitivity, reduces oxidative stress and activates the Akt pathway in type 2 diabetic patients. Br J Nutr. 2011 Aug;106(3):383-9.
[67] Arrick DM, Sun H, Patel KP, Mayhan WG. Chronic resveratrol treatment restores vascular responsiveness of cerebral arterioles in type 1 diabetic rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011 Sep;301(3):H696-703.
[68] Bashmakov YK, Assaad-Khalil S, Petyaev IM. Resveratrol may be beneficial in treatment of diabetic foot syndrome. Med Hypotheses. 2011 Sep;77(3):364-7.
[69] Chang CC, Chang CY, Wu YT, Huang JP, Yen TH, Hung LM. Resveratrol retards progression of diabetic nephropathy through modulations of oxidative stress, proinflammatory cytokines, and AMP-activated protein kinase. J Biomed Sci. 2011;18(1):47.
[70] Chen KH, Cheng ML, Jing YH, Chiu DT, Shiao MS, Chen JK. Resveratrol ameliorates metabolic disorders and muscle wasting in streptozotocin-induced diabetic rats. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2011 Jul 26.
[71] Kim YH, Kim YS, Roh GS, Choi WS, Cho GJ. Resveratrol blocks diabetes-induced early vascular lesions and vascular endothelial growth factor induction in mouse retinas. Acta Ophthalmol. 2011 Sep 13.
Za http://www.nastrazyzdrowia.pl/artykuly-o-zdrowiu/odmladzanie-i-aktywacja-genow-mlodosci/resweratrol-zwalcza-glowne-przyczyny-zgonow


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz