piątek, 10 listopada 2017

LIST OTWARTY PRAWDZIWEGO LEKARZA - DOKTORA RATHA

Dr n. med. Mathias Rath składa podpis pod swoim listem
do kanclerz Angeli Merkel i jej rządu


Stawką jest życie milionów ludzi i możliwość zaoszczędzenia miliardów na kosztach opieki zdrowotnej!

Wraz z tym listem zwracam się do Pani oraz jej rządu z następującą odezwą:

- Przestańcie stawiać wielomiliardowe zyski międzynarodowych koncernów farmaceutycznych i państw eksportujących produkty farmaceutyczne ponad zdrowie ludzi na całym świecie.
- Przestańcie promować zakazy dotyczące naturalnych terapii
i przestańcie zakazywać publikowania informacji dotyczących  zdrowia opartych na nauce naturalnego podejścia do zdrowia.

- Przestać narzucać irracjonalnie, niemieckie restrykcyjne prawne dotyczące zdrowia na systemy opieki zdrowotnej innych narodów pod płaszczykiem  międzynarodowych umów o "wolnym handlu".
- Przestańcie zakazywać wykonywania zawodu specjalizującym się
w naturalnych i profilaktycznych praktykach opartych na bazie naukowej.

   Niniejszym wzywam Panią i Pani rząd do promowania naturalnej opieki zdrowotnej i profilaktyki jako podstawy każdego skutecznego
i niedrogiego systemu opieki zdrowotnej poprzez:

- Promowanie badań w zakresie zdrowia naturalnego i profilaktyki finansowane przez niezależny 
od branży inwestycji farmaceutycznych  rząd na wszystkich poziomach istniejącego systemu medycznego.
- Promowanie tworzenia nowych krajowych i międzynarodowych ośrodków badawczych prowadzących niezależne badania w zakresie zdrowia naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego spektrum chorób, w tym chorób rzadko występujących.

- Promowanie profilaktycznej edukacji zdrowotnej na wszystkich poziomach od szkoły podstawowej do edukacji zaawansowanej.
- Promowanie profilaktycznych placówek opieki zdrowotnej w każdej społeczności, która koncentruje się na edukacji i konsultacjach
w zakresie zdrowia publicznego, stanowiących kamienie węgielne nowego systemu opieki zdrowotnej.

- Promowanie i poszerzanie roli lekarzy i pracowników służby zdrowia specjalizujących się w dziedzinach naturalnego 
zdrowia  i odżywiania na bazie naukowej.
- Promowanie opartych na naukowych podstawach naturalnych produktów zdrowotnych jako podstawy prewencyjnych
i terapeutycznych metod publicznej opieki zdrowotnej, refundowanych przez ubezpieczycieli zdrowotnych.

- Wzywam niniejszych politycznych 
decydentów świata na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym do realizacji tych żądań.
- Wzywam ludzi na świecie do poparcia tych żądań i upewnienia się, że są one realizowane na całym świecie - w interesie tego pokolenia
i wszystkich przyszłych pokoleń ludzkości.
Dr Matthias Rath
2 listopada 2017


http://www4.dr-rath-foundation.org/Newsletter/articles/open-letter-by-dr-matthias-rath-to-german-chancellor-angela-merkel.html?utm_source=email&utm_medium=artikel-image&utm_campaign=newsletter-20171102

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz