LEKTURA OBOWIĄZKOWA

W IMIENIU NARODÓW ŚWIATA
Oskarżenie dotyczące ludobójstwa i innych zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych w związku z farmaceutycznym procederem robienia interesów na chorobach

DOWODY NA LUDOBÓJSTWO I INNE ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI, POPEŁNIONE W ZWIĄZKU Z FARMACEUTYCZNYM ROBIENIEM INTERESÓW NA CHOROBACH.
Przedstawiono precyzyjne dowody na to, że oskarżeni są odpowiedzialni za umyślne podtrzymywanie i rozwój chorób, celowo tworząc nowe choroby i rozszerzając stosowanie leków pierwotnie zarejestrowanych dla jednej choroby na możliwie największą liczbę schorzeń. Aby osiągnąć te cele, oskarżeni strategicznie zaprojektowali, wprowadzili w życie i zorganizowali oszukańczy proceder o skali ogólnoświatowej, który pod względem zasięgu gospodarczego nie ma sobie równych w historii ludzkości.

Celowy rozwój chorób
Poniżej przedstawiono precyzyjne dowody naukowe na to, że oskarżeni celowo podtrzymują i rozwijają najbardziej rozpowszechnione dziś choroby pomimo tego, że było można było im zapobiec i w dużej mierze doprowadzić do ich likwidacji, ocalając miliony istnień ludzkich.

1.   Wieńcowa choroba serca
Podstawową przyczyną choroby wieńcowej i zawałów jest strukturalne osłabienie i upośledzone funkcjonowanie ścianek tętnic, które podobnie jak szkorbut powstaje wskutek długotrwałego niedoboru witamin i innych niezbędnych czynników odżywczych. Jednakże farmaceutyczne podejścia do zapobiegania i leczenia choroby sercowo-naczyniowej celowo ignorują ten problem, skupiając się raczej na 20 terapii objawowej, przykładowo na obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi. Ww. farmaceutyki nie tylko nie leczą choroby, chociaż właśnie w tym celu są wprowadzane na rynek, ale także powodują skutki uboczne, które dają początek nowych schorzeniom. W skali ogólnoświatowej, liczba osób umierających na chorobę sercowo-naczyniową wskutek umyślnych przestępstw popełnianych przez oskarżonych sięga 12 milionów rocznie.

2.   Podwyższone ciśnienie krwi

Podstawową przyczyną podwyższonego ciśnienia krwi jest wzrost naprężeń w ściance tętnicy w wyniku niedoboru kluczowych czynników odżywczych we włóknach mięśniowych gładkich naczyń, co prowadzi do zwężenia tętnicy i zwiększenia ciśnienia krwi. W wielu dostępnych badaniach klinicznych udokumentowano korzyści wynikające dla pacjentów ze stosowania mikroczujników odżywczych nieobjętych ochroną patentową, a w szczególności aminokwasu o nazwie arginina oraz magnezu. Niwelują one tkwiący u podstaw tego schorzenia niedobór, prowadząc w efekcie do złagodzenia naprężeń ścianek naczyniowych, powiększenia średnicy naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Farmaceutyki sprzedawane w celu leczenia podwyższonego ciśnienia krwi celowo koncentrują się na terapii objawowej. Dla przykładu, Beta-blokery obniżają częstość akcji serca, zaś środki moczopędne obniżają objętość krwi. Te farmaceutyki celowo nie redukują Spazmów ścianek naczyń krwionośnych, które stanowią zasadniczą przyczynę podwyższonego ciśnienia krwi. Co więcej, ww. leki nie tylko nie zapewniają skutecznej terapii, ale także charakteryzują się długotrwałymi efektami ubocznymi, w tym m.in. potencjalnie powodują szereg nowych schorzeń, co sprzyja tworzeniu nowych rynków leków. Na całym świecie kilkaset milionów osób cierpiących na podwyższone ciśnienie krwi pozostaje niewyleczonych bezpośrednio wskutek działań podejmowanych przez oskarżonych. Liczba zgonów rośnie codziennie.

3.   Niewydolność serca

Podstawową przyczyną niewydolności serca jest brak biokatalizatorów, określonych witamin, minerałów, karnityny, koenzymu Q10 i innych nośników bioenergii w milionach komórek mięśniowych serca. Wynikiem tego jest upośledzona praca pompująca serca i gromadzenie się wody w organizmie. Tymczasem farmaceutyczne podejścia do terapii niewydolności serca celowo ignorują ten fakt i koncentrują się na leczeniu objawowym. Diuretyki wprowadzane na rynek w celu leczenia niewydolności serca nie tylko nie usuwają wody nagromadzonej w organizmie, ale także wypłukują witaminy, minerały i inne nośniki bioenergii rozpuszczalne w wodzie. Tak, więc farmaceutyki wprowadzane na rynek, jako lekarstwo na niewydolność serca w rzeczywistości pogarszają tę chorobę i są odpowiedzialne za obniżenie długości życia pacjentów. Te farmaceutyki nie tylko celowo nie leczą choroby, ale także wypłukują z organizmu niezbędne czynniki odżywcze, przez co pogarszają pierwotną przyczynę schorzenia. Na całym świecie przeszło sto milionów osób cierpiących na niewydolność serca pozostaje niewyleczonych i w końcu umiera przedwcześnie - bezpośrednio wskutek działań podejmowanych przez oskarżonych.

4.   Arytmia serca
Podstawową przyczyną arytmii serca jest brak składników odżywczych, witamin, minerałów i innych nośników bioenergii w milionach elektrycznych komórek mięśniowych serca. Upośledza to wytwarzanie i przewodzenie impulsów elektrycznych wymaganych dla normalnej pracy serca. Przeprowadzone ostatnio badania kliniczne kontrolowane grupą porównawczą, której podano placebo, wykazało w sposób jednoznaczny, że terapeutyczne zastosowanie składników odżywczych to skuteczny, bezpieczny i tani sposób poprawienia stanu zdrowotnego przy arytmii serca. Jednakże farmaceutyczne podejście do leczenia arytmii serca celowo ignoruje ten fakt, koncentrując się na symptomach. Leki wprowadzane na rynek częstokroć pogarszają nieregularność uderzeń serca, powodują zatrzymanie akcji serca i przedwczesną śmierć pacjentów. Dziesięć lat temu autor Thomas Moore, w książce zatytułowanej Deadly Medicine, udokumentowali, że jedna nowa grupa leków przeciwko arytmii serca zebrała w Stanach Zjednoczonych śmiertelne żniwo przewyższające liczbę ofiar poniesionych przez ten kraj podczas wojny wietnamskiej. Na całym świecie przeszło sto milionów osób cierpiących na arytmię serca pozostaje niewyleczonych bezpośrednio wskutek działań podejmowanych przez oskarżonych. Liczba zgonów rośnie dziennie.

5.   Rak
Do niedawna rak był uważany za wyrok śmierci. Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie medycyny naturalnej i komórkowej radykalnie zmieniły sytuację. Także w przypadku tej choroby okazuje się, że badania medyczne w zakresie terapii niepodlegających ochronie patentowej zostały celowo zaniedbane i wykluczone przez oskarżonych na rzecz nieskutecznych leków, które pozwalają na dalsze istnienie epidemii raka, jako jednego z najbardziej dochodowych rynków. Z uwagi na szczególną powagę zbrodni popełnionych przez oskarżonych w związku z epidemią raka, poniżej opisaliśmy ją w większym uszczegółowieniu. Faktem naukowym jest, że wszystkie nowotwory rozprzestrzeniają się w oparciu o ten sam mechanizm, tj. korzystają z enzymów trawiących kolagen (kolagenozy, metal proteinazy). Zastosowanie w terapii naturalnego aminokwasu o nazwie lizyna a zwłaszcza w połączeniu z innymi niepodlegającymi ochronie składnikami odżywczymi może zablokować te enzymy i tym samym zahamować rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Wszystkie zbadane dotąd rodzaje nowotworów, w tym m.in. rak piersi, rak prostaty, rak płuc, rak skóry, oponiak i szereg innych, reagują na ww. metodę leczenia. Jedyny powód, dla którego ten przełom w medycynie nie został dalej zbadany i nie jest stosowany na całym świecie w leczeniu pacjentów cierpiących na nowotwory, to fakt, że rzeczone substancje nie podlegają ochronie patentowej i tym samym zapewniają bardzo niską marżę zysku. Co ważniejsze, każda skuteczna metoda leczenia dowolnej choroby prowadzi w końcu do jej likwidacji, a co za tym idzie do zniszczenia wartego wiele miliardów dolarów rynku lekarstw. Wprowadzanie na rynek farmaceutyków przeznaczonych dla osób cierpiących na raka odznacza się szczególnym poziomem oszustwa i złej woli. Pod pozorem leczenia nowotworów przy pomocy środków objętych eufemistyczną nazwą Chemioterapeutyki podaje się pacjentom substancje toksyczne, w tym także pochodne gazu musztardowego. Fakt, że te toksyczne czynniki niszczą również miliony zdrowych komórek w organizmie, został z pełną świadomością wzięty pod uwagę. Wiedząc o powyższym, z rozmysłem uwzględniono następujące konsekwencje: po pierwsze, rak będzie w dalszym ciągu epidemią globalną, zapewniając ekonomiczną podstawę wartego wiele miliardów dolarów procederu Robienia interesów na chorobach. Po drugie, systematyczne stosowanie środków toksycznych w postaci chemioterapii powoduje epidemię nowych chorób u pacjentów cierpiących na nowotwory. W wyniku tej terapii rynek farmaceutyków służących leczeniu niebezpiecznych skutków ubocznych pierwotnych leków ñ obejmujących m.in. zakażenia, zapalenia, krwawienia i niewydolność narządów ñ jest jeszcze większy niż rynek chemoterapeutyków. Tak, więc oskarżeni zastosowali zorganizowany plan wprowadzania w błąd ze szkodą dla setek milionów osób cierpiących na nowotwory, przy czym przyświecał im tylko jeden cel: wzbogacenie się.

6.   AIDS i inne choroby zakaźne
Podobne celowe plany wprowadzania w błąd zastosowano w przypadku jednej z najgroźniejszych epidemii w dziejach ludzkości AIDS. Już 10 lat 24 temu badania naukowe wykazały, że witamina C może obniżyć replikację wirusa HIV o ponad 99%. Ten fakt był znany oskarżonym od ponad dekady. Rozmyślne ignorując i obchodząc tę bezpieczną i tanią metodę leczenia, niepodlegającą ochronie patentowej, oskarżeni opracowywali leki przeciwko AIDS, które cechują się poważnymi efektami ubocznymi i z uwagi na wygórowane tantiemy patentowe są poza zasięgiem finansowym znakomitej większości mieszkańców naszej planety. Tak oto poprzez stosowanie przestępczego planu działalności komercyjnej oskarżeni są winni narażenia na ryzyko utraty życia oraz spowodowania śmierci setek milionów ludzi w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i innych częściach świata. W podobny sposób zbojkotowali oni informacje, z których wynika, że najistotniejszym środkiem, jaki należy przedsięwziąć w celu zwiększenia odporności na choroby zakaźne, jest zapewnienie optymalnego przyjmowania witamin: B6 i B12, kwasu foliowego i pewnych innych niezbędnych składników odżywczych. Jest faktem naukowym, że te biokatalizatory metabolizmu komórkowego zwiększają wytwarzanie leukocytów, które są główną bronią organizmu w walce z każdym zakażeniem. Poprzez systematyczne zatajanie tych informacji, w szczególności przed setkami milionów dzieci i dorosłych w krajach rozwijających się, przemysł farmaceutyczny celowo naraża na ryzyko życie setek milionów ludzi zamieszkujących te części świata. Wszyscy oskarżeni wiedzą, że prawie nikogo spośród ww. nie stać na terapie farmaceutyczne, w związku, z czym osoby te czeka śmierć. Zatajanie ratujących życie informacji na temat naturalnych, nieobjętych ochroną patentową alternatyw, które pozwalają zapobiegać i zwalczać choroby zakaźne, nie tylko prowadzi do śmierci milionów osób, ale także do upadku gospodarczego wielu krajów rozwijających się. Bezpośrednim tego wynikiem jest dramatyczne pogłębienie już istniejącego braku równowagi we współczesnej gospodarce światowej. Ww. kraje celowo wciąga się w konflikt, który mogą tylko przegrać.

7.   Inne choroby
Na podobnej zasadzie egzystują choroby zwyrodnieniowe, zapalne i zakaźne, a także cały szereg innych, stanowiąc poważny problem zdrowotny, albowiem oskarżeni otoczyli te schorzenia troską i opieką, jako rynki dla realizowanego przez siebie przestępczego robienia interesów na chorobach.

DOWODY DOTYCZĄCE PRZESTĘPCZYCH PLANÓW MARKETINGOWYCH AUTORSTWA OSKARŻONYCH

Celowe rozwijanie chorób i powodowanie u pacjentów nowych chorób w celu zapewnienia wzrostu popytu na produkty farmaceutyczne Dążąc do zapewnienia wzrostu kontrolowanych przez siebie rynków, oskarżeni celowo produkują i wprowadzają do obrotu niżej wymienione grupy leków, chociaż znane są ich szkodliwe skutki uboczne. Działając w sposób przestępczy, oskarżeni z rozmysłem wywołują nowe choroby pod pozorem zwalczania istniejących schorzeń. Fakt, że te nowe choroby, będące wynikiem skutków ubocznych stosowania oryginalnych leków, mogą pojawić się nawet wiele lat później, jest również wykorzystywany w celu ukrycia ich oszukańczego planu: 

Leki obniżające poziom cholesterolu, a w szczególności tzw. statyny i fibraty, są masowo dystrybuowane pod pozorem zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Stwierdzono, że w dawkach podawanych obecnie milionom pacjentów na całym świecie, leki te wywołują nowotwory. 

Chemoterapeutyki są wprowadzane do obrotu, jako rzekome lekarstwo na nowotwory. W rzeczywistości powodują one szereg niezwykle poważnych efektów ubocznych, z których najczęściej występującym jest wywoływanie nowych nowotworów. Cały przestępczy plan marketingowy dla chemoterapii może funkcjonować jedynie, dlatego, że oskarżeni utożsamili nowotwory z wyrokiem śmierci nawet przedłużenie życia pacjenta o kilka miesięcy za pomocą chemoterapii jest przedstawiane, jako niezwykły sukces. 

Aspiryna jest masowo dystrybuowana pod pozorem zapobiegania zawałom i udarom serca, jednakże wiadomo, że długotrwałe użytkowanie tego leku prowadzi do niszczenia kolagenu, tym samym stopniowo zwiększając ryzyko wystąpienia zawału i udaru serca, ale również innych chorób, takich jak wrzody żołądka czy krwawienie żołądkowo-jelitowe. 

Leki przeciwzapalne są stosowane do zwalczania bólu i zapaleń, np. w przypadku artretyzmu. Jednakże wiele z nich niszczy tkanki łączne, tj. stawy. Ich długotrwałe użytkowanie nie rozwiązuje problemów zdrowotnych, lecz prowadzi do ich pogłębienia. 

Antagoniści wapnia to leki masowo dystrybuowane pod pozorem leczenia podwyższonego ciśnienia krwi i zapobiegania zawałom, jednakże wiadomo, że ich długotrwałe stosowanie powoduje większą podatność na zawały, udary serca i inne choroby. 

Estrogen i inne leki hormonalne są masowo rozprowadzane pod pozorem zapobiegania osteoporozie i schorzeniom serca, lecz wiadomo, że ich długotrwałe stosowanie powoduje raka u ponad 30% zażywających je kobiet. Szczególnie częstymi formami nowotworów powodowanych przez te leki są nowotwory o podłożu hormonalnym, takie jak rak piersi czy macicy. 

Leki uspokajające i antydepresyjne. Kolejnym mechanizmem stosowanym przez oskarżonych, aby systematycznie rozwijać rynki, jest umyślne uzależnianie osób w celu zwiększenia sprzedaży leków. 
Udowodniono, że wiele leków uspokajających i antydepresyjnych, w tym także powszechnie stosowane valium (diazepam), powoduje uzależnienie i lekomanię. 
Aby zwiększyć globalną sprzedaż tych leków, oskarżeni wychwalają ich zalety w całostronicowych reklamach prasowych kierowanych do społeczeństwa. Inne leki. Ponieważ podleganie ochronie patentowej jest czynnikiem o krytycznym znaczeniu dla farmaceutycznej działalności inwestycyjnej, typowe farmaceutyki są syntetycznymi substancjami, działającymi toksycznie na organizm ludzki. 
Prawie dla wszystkich leków obowiązuje jedna i ta sama oszukańcza zasada handlowa stosować krótkofalowe leczenie symptomów, jednocześnie szkodząc organizmowi i stopniowo wytwarzając nowe choroby, które przyczynią się do powstania i rozwoju nowych rynków.

Rozszerzanie rynków leków farmaceutycznych o nowe choroby. 
Popełniając te zbrodnie, oskarżeni celowo rozszerzają istniejące rynki leków farmaceutycznych poprzez wynajdywanie nowych stanów, dla których zalecają stosowanie leków uprzednio rekomendowanych dla zupełnie innych chorób. 

Poniższe przykłady są wystarczającym tego dowodem: 

Pastylki od bólu głowy rzekomo zapobiegają chorobom serca. 
Aspirynę opracowano, jako tabletkę łagodzącą ból, w tym także ból głowy, natomiast obecnie jest ona masowo rozprowadzana i zalecana przez oskarżonych, jako środek nadający się do długotrwałego stosowania nawet przez osoby zdrowe gdyż rzekomo zapobiega i leczy choroby serca i inne poważne dolegliwości. 
Antybiotyki rzekomo zwalczają wieńcową chorobę serca. W celu rozszerzenia globalnego rynku na antybiotyki, oskarżeni sfabrykowali i na skalę ogólnoświatową rozpowszechnili tzw. Teorię bakteryjną ataków serca. Nie mając żadnych dowodów na to, że bakterie chlamydia lub inne powodują miażdżycę tętnic czy zawały serca, oskarżeni w sposób przestępczy wypromowali powszechne stosowanie antybiotyków nawet przez osoby zdrowe pod pozorem zapobiegania zawałom serca.
Powyższe przykłady dają ogólne pojęcie o praktykach stosowanych przez oskarżonych w celu systematycznego rozszerzania stosowania ich leków na inne choroby. Ten plan marketingowy jest faktycznie zasadą, nie zaś wyjątkiem. Wykaz zbrodni popełnionych w tym kontekście należałoby uzupełnić i uaktualnić podczas dalszych badań.

Przeczytaj całość

Jago

zdrowiezroslin 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz