czwartek, 5 maja 2016

LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI PLATYNY

LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI PLATYNY - PRZEŁOM W WALCE Z RAKIEM!
Platyna, jako katalizator kontroluje procesy utleniania, syntezy, oraz wydalania. Jako taka decyduje ona o charakterze przemian białkowych odbywających się w tkankach ludzkich.
Niechemiczny nano-koloid platyny silnie oddziałowywuje dermatologicznie radykalnie zmniejszając przebarwienia naskórka. Uintensywnia zapachy. Koloid ten może być żelowany działając odmładzająco oraz redukująco w odniesieniu do zdeformowanych komórek skóry. Nano-platyna już w mikroskopijnych stężeniach takich jak 0.01 PPM działa pobudzająco i regulująco w procesach enzymatycznych, oddychania, krążenia i procesach wydalania. Kontroluje zdrowy
wygląd oraz jędrność skóry.

Nano-platyna w medycynie:

Związki platyny są wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych rodzajów raka. Nano-koloid platyny rozkłada nawet bardzo rozcieńczoną wodę utlenioną. Działając w krwi ludzi i zwierząt wspomaga proces katalitycznego niszczenia komórek rakowych występujących np. przy białaczce. Tylko forma nano-koloidu platyny działa silnie niszcząco na komórki rakowe nie wykazując przy tym tych ujemnych objawów i skutków, które cechują istniejące już na rynku formy platyny koloidalnej.

Stosowany w chorobach nowotworowych niechemiczny nano-koloid platyny cechuje się wielokrotnie wyższą skutecznością od istniejących już na rynku światowym podobnych preparatów platyny chemicznej. Cecha ta stanowi wynik połączenia ogromnej powierzchni czynnej ze szczególną, gdyż monokrystaliczną formą cząstek.
Informacje, które pojawiły się już jakiś czas temu w mediach, dotyczące wyjątkowych – zabójczych dla nowotworów właściwości platyny, są coraz częściej potwierdzane zarówno przez specjalistów jak i pacjentów.
Wśród nowotworów przegrywających w starciu z pochodnymi platyny są m.in. rak jajników czy jąder. Stosowane, coraz to doskonalsze pochodne platyny walczą z rakiem skutecznie przy jednocześnie zminimalizowanym ryzyku negatywnego wpływu na życie pacjenta.
Historia stosowania pochodnych platyny w leczeniu onkologicznym jest bardzo krótka i sięga zaledwie 1982 roku, kiedy to po raz pierwszy zastosowano cis-platynę w leczeniu nowotworów jajnika i jąder. Podobnie jak w przypadku wszystkich typów leków – możliwie jak najszybsze zastosowanie znacznie zwiększa szanse powodzenia kuracji. Leczenie pochodnymi platyny daje 95% skuteczności – zgodnie z danymi „Procedencja of the National Academy of Sciences”.
W przeprowadzonych przez szczecińskich specjalistów badaniach na grupie 10 kobiet z zaawansowanym nowotworem piersi podanie cis-platyny spowodowało całkowite cofnięcie się choroby. Podobne efekty dała kontynuacja badania na grupie kolejnych 20 kobiet.
Dwie inne pochodne platyny – karboplatyna i oksaliplatyna – również bardzo skuteczne, okazały się tak silne, że mogą wręcz wpłynąć na uszkodzenie odporności pacjentów. Te pochodne stosowane były dotychczas głównie do leczenia raka jelita grubego.
Jednym z ostatnich osiągnięć w tym obszarze jest uzyskanie kompleksu platyny z  pirofosforanem przez naukowców z  Northern Illinois University. Prowadzone na dużą skalę badania na hodowlanych komórkach dały doskonałe efekty – okazało się, że pochodne te niezwykle skutecznie walczą z nowotworami: jajników, jąder, głowy a także szyi.
Nowo odkrywane pochodne platyny niszczą komórki rakowe w odróżnieniu od leków starszej generacji nie wnikają do jądra komórkowego i nie łączą się z DNA. Działają na poziomie błony komórkowej, – z którego przesyłają zabójcze dla nowotworu sygnały do jej wnętrza. Naukowcy nie są pewni, co do mechanizmów działania pochodnych platyny, ale najczęściej uzasadniają ich skuteczne działanie w powyższy sposób.
Badania nad pochodnymi platyny nadal trwają i pozwalają przypuszczać, że czeka nas jeszcze nie jeden przełom w medycynie i leczeniu najbardziej odpornych chorób.
Nano koloidy: nano platyna, nano złoto, nano srebro, nano miedź dostępne w sklepie www.zdrowiezroslin.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz