poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Kolejny popularny lek przeciwgrzybiczy hamuje rozwój nowotworu


Tiabendazol
Niedrogi lek przeciwgrzybiczy, tiabendazol, spowalnia rozrost nowotworu i daje nową nadzieję w dziedzinie chemioterapii. Odkrycia tego dokonali naukowcy z Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Teksańskiego podczas badania pokrewieństwa genetycznego drożdży, żab, myszy i ludzi.Tiabendazol jest posiadającym aprobatę amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków doustnie przyjmowanym specyfikiem przeciwgrzybiczym, wykorzystywanym w medycynie od ponad 40 lat. Badanie Hye Ji Cha, Edwarda Marcotte oraz Johna Wallingforda, opublikowane w dzienniku PLOS Biology, udowadnia, że lek ten niszczy naczynia krwionośne, za których powstanie odpowiada nowotwór. Jak powszechnie wiadomo, rak wykorzystuje nowo powstałe formacje naczyń krwionośnych, by utrzymać swój niekontrolowany rozrost. Wykorzystanie tiabendazolu może, więc okazać się kluczowe w chemioterapii.

W próbach wykonanych na myszach, tiabendazol zmniejszył rozrost naczyń krwionośnych włókniakomięśniaka, jednego z odmian nowotworu złośliwego, o ponad połowę. Spowolnił też rozwój samego nowotworu. W swoich poprzednich badaniach naukowcy odkryli pewne geny drożdży, które dzielone są również przez kręgowce ze względu na wspólną ewolucyjną historię. U drożdży, organizmów nieposiadających naczyń krwionośnych, geny te odpowiedzialne są za prawidłową odpowiedź komórek na różne naprężenia, u kręgowców za regulację żył i rozrost tętnic oraz powstawanie naczyń. Dalsze eksperymenty nad tym zestawem genów u drożdży, żab, myszy oraz w ludzkich naczynkach krwionośnych wyhodowanych w naczyniach laboratoryjnych, doprowadziły do  zidentyfikowania leku, który poprzez swoje hamujące rozrost naczyń krwionośnych działanie może być w przyszłości wykorzystywany w chemioterapii. W przypadku nowotworów hamowanie powstawania nowych naczyń pozwala pozbawić guz dopływu substancji pokarmowych.
Kolejnym krokiem, jaki chcą podjąć naukowcy, jest przetestowanie tiabendazolu na ludziach. Rozmowy na ten temat trwają.
Czy jest to kolejny niedrogi lek na raka ukrywany przez koncerny farmaceutyczne???
Na liście E ma numer E233.
Dopuszczalna dobowa dawka dla człowieka wynosi 0,1 mg na kilogram masy ciała. Przy jej nieprzekraczaniu związek nie wykazuje żadnego szkodliwego wpływu na organizm, ulega hydrolizie w wątrobie i jest wydalany przez nerki.

Tiabendazol jest pochodną benzimidazolu, która została wprowadzona do obrotu handlowego, jako bardzo skuteczny fungicyd już w latach 60. XX wieku, jest tiabendazol . W tej pochodnej cząsteczka tiazolu jest przyłączona do węgla pierścienia imidazolowego benzimidazolu. Tiabendazol, który jest aplikowany powierzchniowo na owoce, chroni je przed grzybami i  pasożytami. Stosowany w ochronie przeciwgrzybicznej pomarańczy, jabłek, truskawek oraz bananów niszczy obecne na tych owocach grzyby oraz dorosłe formy pasożytów, ich larwy i jaja. Mechanizm działania tego związku polega na hamowaniu reduktazy fumaranowej, enzymu biorącego udział w  funkcjonowaniu reduktywnego cyklu cytrynianowego, który ma miejsce w  komórkach grzybów i pasożytów. Reduktywny cykl cytrynianowy w sposób odwrotny funkcjonuje w komórkach grzybów oraz obleńców niż w komórkach zwierząt i roślin. W tych ostatnich jest dostarczycielem równoważników redukcyjnych wykorzystywanych w  procesie fosforylacji oksydacyjnej do produkcji adenozyno-5’-trifosforanu (adenosine-5’-triphosphate –  ATP), a  produkty pośrednie tego cyklu służą, jako materiał budulcowy. Reduktywny cykl cytrynianowy jest zespołem kolejnych reakcji biochemicznych, podczas których CO włączany jest w  związki organiczne (bursztynylo-koenzym A, α-ketoglutaran i  acetylo-koenzym  A) przy udziale ferredoksyny i  ATP. Nowo powstałe związki mogą stanowić materiał budulcowy dla innych, biologicznie ważnych cząsteczek. Zahamowanie przez tiabendazol jednego z członów reduktywnego cyklu cytrynianowego, jakim jest reduktaza fumaranowa, powoduje powstanie poważnych zaburzeń metabolicznych, prowadzących do obumarcia komórek grzybowych lub komórek pasożytów. W komórkach roślin i zwierząt nie ma reduktazy fumaranowej, co sprawia, że tiabendazol selektywnie niszczy komórki grzybowe i  komórki pasożytów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz