niedziela, 17 lipca 2016

Dlaczego badania raka nie skupiają się na prawdziwej jego przyczynie

Od kiedy pół wieku temu wypowiedziano wojnę nowotworom, w badania nad rakiem przelano setki miliardów dolarów. Ale pomimo corocznych enuncjacji o metodach wyleczenia i przełomów, które są tuż za rogiem,  wszystkie te badania poniosły klęskę w zmniejszeniu liczby zachorowań, która wzrasta.
Większość z małych redukcji w zgonach na raka jest głównie z powodu wcześniejszego jego wykrywania, co zwiększa wskaźniki 5-letniego okresu przeżycia – miarkę stosowaną przez medycynę konwencjonalną dla określenia sukcesu.
Jest dobre tłumaczenie, dlaczego badania raka poniosły tak wielkie fiasko…
Zostały one odwrócone od prawdziwej głównej przyczyny większości nowotworów – toksyn. W początkowych latach takie przekierowanie można by po części wytłumaczyć brakiem zrozumienia charakteru i przyczyn raka. Ale w ostatnich dekadach badania raka zostały przekierowane od toksyn, nawet kiedy wzrastała liczba dowodów na to, że toksyny są rzeczywiście główną przyczyną raka. Powody tego odwrócenia badań nad rakiem są dwojakie:
1.      Ukrywanie winy producentów toksyn i sprzedawców toksycznych produktów
2.      Chciwość po stronie medycyny głównego nurtu i innych osiągających zyski z raka.
Jako przykład sposobu, w jaki ukrywane są przyczyny raka i chciwości, która napędza przemysł nowotworowy, rozważmy marketing „różowego”. Wiele firm które są częścią ogromnie nagłaszanego Ruchu Świadomości o Raku Piersi (BCAM) sprzedaje różowe produkty zawierające toksyczne produkty.
Wielkie różowe „ukrywanie sprawy raka”
Przez wiele dziesięcioleci usilnie próbowano odwrócić uwagę od toksyn. Jeśli toksyny zo-stały uznane za podstawowe przyczyny raka, to powinno się skupić uwagę na sektory produkujące  toksyny, jak również na firmy których produkty zawierają toksyny.
W rezultacie wielu z tych, którzy wywołują raka połączyło się po to by przekierować badania od toksyn, a w kierunku przestarzałych dziedzin np. genetycznych przyczyn raka. Żeby zagwarantować sobie odwrócenie uwagi od toksyn, firmy wywołujące raka po-sunęły się do tego, że swoich przedstawicieli ulokowały na kluczowych stanowiskach za-równo w agencjach rządowych jak i w non-profit organizacjach. Do takich agencji i organizacji należą Krajowy Instytut Raka [NCI], Amerykańskie Stowarzyszenie Nowotworowe [ACS] i Ruch Świadomości o Raku Piersi (BCAM).
Istnieją przytłaczające dowody na to, że główna przyczyna raka jest środowiskowa, a zatem można jej zapobiec. Ale NCI odmawia uznania toksyn za główną przyczynę. Konsekwentnie zaniżał ten związek, upierając się, że tylko 6% wszystkich zachorowań na raka pochodzi z kancerogenów środowiskowych i zawodowych.
W 2010, prezydencka panel nowotworowa dostarczyła mocne potwierdzenie, że narażanie na toksyczne chemikalia jest ważnym i niewystarczająco uznawanym czynnikiem raka. I jakby na zawołanie przemysł pod wpływem ACS próbował odrzucić wnioski paneli. Oba – NCI i ACS, tak jak inne agencje nowotworowe i organizacje, dalej trzymają się przestarzałej teorii, że główny powód raka jest genetyczny.
Jak naturopata dr Loretta Lanphier napisała w „Obalonej a dalej propagowanej genetycznej teorii raka”, seria odkryć naukowych rozpoczynających się od badań przeprowadzonych pod koniec XIX i na początku XX wieku doprowadziła naukowców do sugestii, że rak jest sprawą genetyczną i powodują go mutacje genów w łańcuchu DNA. Z tymi badaniami zbiegło się odkrycie genu nowotworowego [onkogen] przez dr Roberta A Weinberga z Massachusetts Instytutu Technologii [MIT]. Dobrze nagłaśniany charakter tych odkryć zaczął rozpalać szeroko zakrojone przekonanie, że rak jest naprawdę genetyczny, teorię tę głosi się do dnia dzisiejszego.
Dr Lanphier napisała również: „Jak mogliście nie słyszeć, dr Weinberg odwrócił swoją oryginalną teorię 12 lat temu, po odkryciu, że mniej niż jedna podstawa DNA na milion wydawała się być źle skopiowana, podsumowując, że nie istniała wystarczająca liczba wad by wywołać mutację komórki. Jego dokładne słowa: ‚Coś poszło bardzo źle. Koncepcja, że rak rozwijał się poprzez sukcesywną aktywację serii onkogenów utraciła związek z rzeczywistością‚.
Niedawno, w 2005, dyrektorzy największego na świecie ośrodka badawczego raka w Houston, Teksas, poinformowali, że główna przyczyna raka nie jest genetyczna. Pomimo ogromu tych raportów, szeroko zignorowały je media głównego nurtu„.
Nie ma większego przykładu wielkiego ukrywania raka niż Ruch Świadomości o Raku Piersi [BCAM], utworzony przez Imperial Chemical Company [ICC], później zakupionej przez  AstraZeneca, firmę wtedy uznawaną za drugiego największego producenta kancero-genów w Ameryce. Do ICC wkrótce dołączyły firmy chemiczne, kosmetyczne, spożywcze i inne, których produkty wywoływały albo zawierały wywołujące raka toksyny.  BCAM od samego początku starał się odwrócić uwagę od toksyn, łącznie z przekierowaniem badań niemal wyłącznie na genetykę.
Jak chciwość napędza przemysł nowotworowy
Przemysł nowotworowy rozrósł się w finansowego Goliata wartego rocznie setki miliardów dolarów. Do tego przemysłu należą, oczywiście, wszyscy lekarze, pielęgniarki, szpitale, laboratoria, technicy, hospicja, producenci leków chemoterapeutycznych i aparatów Rentgena, oraz producenci filmów. Ale przemysł nowotworowy to także ogromne zarobki, dodatki i inne wydatki w licznych agencjach rządowych i non-profit organizacjach.Nieuniknionym faktem jest to, że wszystkie te zyski, zarobki i profity można zachować, a nie zmniejszać, tylko jeśli NIE znajdzie się lekarstwa na raka.
Bezstronne badania nad rakiem i organizacje prewencyjne
Mimo że otrzymują żałosne fundusze w porównaniu z tymi wydawanymi na badania raka głównego nurtu, to istnieją organizacje, które wydają się być niezależne od ukrytych wpływów, i pracują po to by zrobić różnicę. Poniżej tylko częściowa ich lista:
Podsumowanie
Kiedy spojrzy sie na to, jak badania nad rakiem nadal są źle ukierunkowane do dziś – po-mimo wszystkich dowodów na to co tak naprawdę powoduje raka – nasuwa się oczywista konkluzja. Niepowodzenie w skierowaniu działań w kierunku znalezienia lekarstwa na raka jest celowe. Podobnie jak w przypadku medycyny głównego nurtu w ogóle, chciwość i zyski są najważniejsze, a nasze zdrowie zajmuje odległe drugie miejsce. Nie wydaje się, żeby to  zmieniło się w najbliższym czasie, więc ci z nas których to obchodzi muszą dalej głosić prawdę, tak daleko i szeroko, jak to tylko możliwe.
tłum. Ola Gordon

Źródło: https://thetruthaboutcancer.com/cancer-research-true-cause/, Wolna Polska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz