piątek, 24 lutego 2017

Co na ten temat fluoru mówi nauka?

 Trochę historii. 
1916 rok. – Po raz pierwszy udowodniono, że zmiana koloru zębów zgłaszana w Stanach Zjednoczonych, może być spowodowana obecnością fluorków w wodzie.

1922 rok – Wzrost produkcji aluminium (wraz z produkcją toksycznego produktu ubocznego, fluorku sodu). Aluminiowe sprzęty gospodarstwa domowego wprowadzono w USA. Początki stopniowej kumulacji aluminium w mózgach Amerykanów. Początki wprowadzania fluoru pod postacią past do zębów i leków. Powoduje to wzmożone działanie toksycznego aluminium u ludzi.
1928 rok –  odpowiednik US Public Health Service jest pod jurysdykcją sekretarz skarbu Andrew W. Mellon, założyciela i głównego akcjonariusza firmy Alcoa Aluminium, głównego producenta toksycznych odpadów fluorowych. Mellon ustępuje z kontroli Zdrowia Publicznego dopiero w 1931 roku.
Edward L.Bernays, bratanek Zygmunta Freuda, pisze książkę, w której wyjaśnia strukturę i mechanizmy kontroli umysłu publicznego i sposobu manipulowania, w celu stworzenia akceptacji społecznej dla określonej idei, lub towaru. Mówi Bernays: „Ci, którzy manipulują tym niewidocznym mechanizmem społeczeństwa, stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą siłą rządzącą w naszym kraju. Nasze umysły są formowane, nasze gusta są wykonane, w dużej mierze, przez ludzi, o których istnieniu nigdy nie słyszał”. Bernays reprezentuje firmy związane z Niemcami i będzie niezbędny w kampanii fluorku w Stanach Zjednoczonych. 
1930 rok – Kettering Laboratorium przeprowadza badania dla Ethyl Corporation, General Electric i DuPont (IG Farben w Niemczech) do „zbadania zagrożeń chemicznych w amerykańskich zakładach przemysłowych”, z zastrzeżeniem, że badania naukowe „nie są udostępniane publicznie bez zgody firmy zamawiającej”. W połowie XX wieku, Kettering zdominował literaturę medyczną na toksykologii fluorków, ale informacja ta nie została wydana do domeny publicznej.
1931 rok – Znaczna część badań Ketteringa poświęcona jest nauce o fluorkach. Na podstawie umowy, badania nie są podawane do publicznej wiadomości. (Patrz także 1939 Mellon Institute)
Trzy niezależne grupy naukowców udowadniają, że fluorki w wodzie są przyczyną uszkadzania zębów. (Zespoły badawcze Alcoa Aluminium, uznają fluorki jako niebezpieczne, uboczne produkty aluminium), w tym University of Arizona. Potwierdzają ten fakt także badacze Afryki Północnej i innych krajów. 
Dr Gerald Cox Instytutu Mellon, właściciel Alcoa, wpada na pomysł rozwiązania kosztownego problemu usuwania toksycznych fluorków przez przekonywanie innych, że mogą one być dodawane do publicznej sieci wodociągowej jako środek zapobiegający próchnicy.
1931 rok –  Stomatolog H. Trendley Dean, z Publicznej Służby Zdrowia jest oddelegowany przez Alcoa, założyciela Andrew Mellon, do niektórych odległych miast w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie studnie mają naturalnie wysokie stężenie fluorków wapnia. Misja dziekana sprowadzała się do oceny, jaki poziom skażenia fluorem mogą osoby fizycznie tolerować przed oczywistym widocznym uszkodzeń zębów. Dean publikuje celowo wypaczone i sfałszowane wyniki, które mogą służyć do wykazania, że 1 ppm fluorku powoduje „redukcję próchnicy”. (Zobacz Gerald Cox, 1939)
1931 rok –  Od 1931do 1939, US Public Health Service zmierza do usunięcia fluorków z dostaw wody, ze względu na endemiczne uszkodzenia zębów. Fluorkowe propozycje Alcoa nie zostały „zakupione” przez publiczne rządowe instytucje.
1933 rok –  Według badań przeprowadzonych w 1994 roku przez Freni (71), w roku 1933 i ponownie w 1984 roku udowodniono, że  spożywanie fluorków powoduje ich kumulację w organizmach  i odlegle skutki pokoleniowe negatywne  dla organizmów biologicznych.
1934 rok – 7 US Public Health Service publikuje materiały wskazujące, że stężenie fluoru w wielu miastach USA wahało się od 0,6 ppm do 8,0 ppm. Stężenie 0,9 ppm oznacza, że ponad 10% dzieci ma cętkowane zęby i deformacje zębów.
W POLSCE PRZYJĘTO JAKO NORMĘ 1.5 MG FRLUORU w wodzie!!!! czyli 100 % większą aniżli obowiazujaca w cywilizowanych krajach na świecie łącznie z USA. Sam rozumiesz Dobry Człowieku, dlaczego?

1937 rok – Badanie kliniczno – higieniczne K. Roholm w 1937 roku, opublikowane przez HK Lewis w Londynie. Roholm jest przekonany, że fluorki przenikają przez barierę łożyskową do płodu. (70). Ta informacja jest powtórzona w 1951 roku przez MD i chemika z University of Oregon Medical School.
1938 rok – Dr Wallace Armstrong i P.J. Brekhus na University of Minnesota, Department of Biochemistry, publikują badanie, w którym twierdzą, że szkliwo zębów miało znacznie większą zawartość fluoru, niż szkliwa zębów z próchnicy. Armstrong  przyznał, że wyniki te były fałszywe. W badaniu z 1963 r., dr Armstrong nie znalazł różnicy w zawartości fluorków w szkliwie zdrowych lub i z próchnicą.
1938 rok – Uniwersytet w Meksyku, Biuletyn z 1 sierpnia 1938 roku w artykule zatytułowanym „Widmo fluoru a zdrowie”, podaje: „Podawanie fluorku sodowego z zawartością fluorku nawet jednej części na 15 mln, może hamować działanie lipazy(sok trzustkowy) nawet o 50 procent. „
Firma Alcoa, największy na świecie producent fluorku sodu, przenosi jej technologię w ramach umowy Alted, do Niemiec. 
Sponsorowany biochemik ALCOA Gerald J. Cox, badając szczury w swoim laboratorium, tajemniczo stwierdza, że „fluor zmniejsza ubytki w zębach”. Badania stały się początkiem kampanii, projekt publiczny, że USA powinno dodawać fluor do wody pitnej. Cox zaczyna tournee po Stanów Zjednoczonych, przekonując do fluoryzacji.
1943 rok – Specjalny Komitet Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork, został powołany do zbadania celowości dodawania fluoru do wody pitnej Newburg, pod przewodnictwem dr Hodge, późniejszego szefa badań toksyczności fluoru dla Projektu Manhattan.
Journal of American Medical Association w dniu 18 września 1943 roku zawiera artykuł: „Przewlekłe zatrucia fluorem„, który stanowi:
„Fluorki to ogólne protoplazmatyczne trucizny, zmieniają przepuszczalność błony komórkowej poprzez hamowanie niektórych enzymów. Dokładny mechanizm tych działań jest niejasny. Źródła fluoru: zatrucia wody pitnej zawierającej 1 ppm, lub więcej atomów fluoru, związki fluorowe stosowane jako środki owadobójcze, spreje do warzyw (i owocami) oraz w górnictwie, w konwersji fosforytów na superfosfat, który jest stosowany jako nawóz. Proces sam uwalnia około 25.000 ton czystego fluoru do atmosfery rocznie. Inne źródła zatrucia fluorem pochodzą od fluorków stosowanych w hutnictwie wielu metali, takich jak stal i aluminium oraz w produkcji szkła, emalii, cegieł i past do zębów.”

W latach 1998-2004 powtórzyliśmy te badania w Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki. Badania obejmowały 2000 dzieci – mieszkańców województwa Gdańskiego. Był to największy, tak szeroko zakrojony program badań. Wykonano badania kliniczne, laboratoryjne i psychologiczne. W badaniach brali udział lekarze: medycyny pracy, pediatrzy, ortopedzi, stomatolodzy, biochemicy, biofizycy [radioaktywność].
Stwierdzono, że nadmiar fluoru w powietrzu powoduje istotnie większe skutki negatywne w organizmach, szczególnie dzieci. Nadmiar fluoru w powietrzu jest groźniejszy, aniżeli w wodzie.
Badania podsumował „Raport o stanie zdrowia dzieci Gminy Gdańsk”. Wojewoda  Maciej Płażyński nie wyciągnął żadnych wniosków z tych badań, z wyjątkiem jednego: wstrzymał dotacje na dalsze badania.
1944 rok –  „Nawet przy 1 ppm fluorku w wodzie pitnej występowały objawy przewlekłego zatrucia: bydło, konie i owce” (Moules, GR, Zanieczyszczenie wody Badania i Podsumowanie aktualnej literatury 1944.
Miasto Grand Rapids, Michigan, informuje, że Ministerstwo Zdrowia Stanu Michigan planuje eksperyment z fluoryzacją wody i Grand Rapids został wybrany jako miejsce eksperymentu. Komisja miasta zatwierdza wniosek o fluoryzacji w dniu 31 lipca i postanowiła, że ma się rozpocząć w styczniu 1945 r., mimo ostrzeżenia wydanego trzy miesiące wcześniej, jak na ironię, przez American Dental Association. Grand Rapids staje się pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych, wyznaczonym do przeprowadzenia tego eksperymentu. Eksperyment miał służyć jako porównanie badawcze z nie-fluoryzowanym Muskegon, przez okres dziesięciu lat, w ustaleniu  próchnicy zębów, w czasie których będzie można ustalić, czy fluor jest „bezpieczny i efektywny w zapobieganiu próchnicy”. Dr H. Trendley Dean został zaangażować w projekt. Eksperyment został przerwany na samym początku, uniemożliwiając ważność doświadczenia, z ogłoszeniem, że fluorki w dostawach wody publicznej były „bezpieczne”. See 1945.
Październik 1944 roku, praca publikowana w czasopiśmie American Dental Association ostrzega, że „znajomość tematu nie gwarantuje wprowadzenie fluoru w dostawach wody spożywanej przez ogół społeczności. Fluorek sodu jest substancją wysoce toksyczną, a podczas jej zastosowania w bezpiecznych stężeniach, i pod ścisłą kontrolą przez kompetentnych pracowników, może okazać się przydatna terapeutycznie, w innych okolicznościach może to na pewno być szkodliwe.
Wiemy, że korzystanie z wody pitnej, zawierającej zaledwie 1,2 do 3,0 ppm fluoru, powoduje takie rozwojowe zaburzenia w kości, jak osteoskleroza kręgosłupa, osteopetrozy, powstanie wola i  powstaje ryzyko wytwarzania takich poważnych ogólnoustrojowych zakłóceń.
Fluoryzacja jest obecnie procedurą wątpliwą w zapobieganiu rozwojowi odkształceń dentystycznych wśród dzieci … z powodu naszego niepokoju trzeba znaleźć jakieś procedury terapeutyczne, które będą promować masową profilaktykę próchnicy, ale w świetle naszej obecnej wiedzy i braku wiedzy o chemii tematu, potencjalne szkody będą znacznie wyższe aniżeli ewentualne korzyści.”


WNIOSKI:
• Fluor jest rakotwórczy
Badania wykonane przez Departament Zdrowia w New Jersey potwierdziło 6,9 krotny wzrost raka kości u młodych mężczyzn. Wcześniejsze badania wykazały 5% wzrost wszystkich rodzajów nowotworów w społecznościach „fluoryzowanych”. 
• Fluor zwiększa ilość złamań biodra
Picie fluoryzowanej wody powoduje podwojenie liczby złamań szyjki kości udowej u starszych mężczyzn i kobiet. (Bordeaux Badanie JAMA 1994)
• Fluor zwiększa niepłodność.
Niepłodność u kobiet stwierdzono, że zwiększa się z fluoryzacją. FDA podało ścisłą korelację między zmniejszającymi się całkowite wskaźnikami płodności u kobiet między wiekami 10 i 49, a zwiększeniem stężenia fluorków.
Poinformowało również, że przegląd wszystkich badaniach przeprowadzonych na zwierzętach potwierdza, że fluorek wpływa negatywnie na płodność u większości gatunków zwierząt. 
• Fluor zwiększa fluorozę.
Nieprzezroczyste białe plamy i brązowe brzydkie zęby, spowodowane fluorem, nazywamy Fluorosis. Fluorosis dotyka obecnie jedną z pięciu lub więcej dzieci z powodu dodatkowego podawania fluoru
• Fluor nie zmniejsza próchnicy
Fluor nie jest skuteczny w redukcji próchnicy.
Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem fluoru w wodzie i próchnicy. 
• Fluor jest niezatwierdzony przez FDA
FDA uważa, fluorek jest niezatwierdzony jako nowy lek, dla którego nie ma żadnego dowodu bezpieczeństwa.   FDA nie uważa, że fluorek jest niezbędnym składnikiem odżywczym.
• Fluor jest wysoce toksyczny.
Międzynarodowa Akademia Medycyny stwierdza, że fluorek został sklasyfikowany jako niezatwierdzony lek dentystyczny, ze względu na wysoką toksyczność.
• Fluor jest pierwiastkiem kardiotoksycznym, mającym wpływ na naczynia wieńcowe – zwapnienia.
• Fluor jest  pierwiastkiem uszkadzającym nerki, nawet przy poziomie 5ppm. Nieznane są poziomy skażenia powietrza fluorem, powodujące uszkodzenia toksyczne w organizmach. My obserwowaliśmy takie uszkodzenia już przy śladowych wielkościach. 

Dr Jerzy Jaśkowski
jerzy.jaskowski@o2.pl
Gdańsk, 1 luty 2016
Cały artykół w linku poniżejLiteratura
1. Bodel Ph., Malawista S. E. 1969:Phagocitosis by human blood leucocytes during suppersion of glycolysis. Exp. Cell. Res., 56,15-23
2. Chela A. 1989: Death due to hydrofluoric acid. Am J Forensic Pathol 10, 47-48
3. Dobrzycka M., Mikulski T., Walczak A., Sych Z.1999: Bimonitoring of fluoride and their concentration in the workplace air. Materiały Sympozjum “Metabolizm Fluoru 99”. s. 41-44
4. Gumińska M.,Ptak W., Zembala M. 1975: Macrophage metabolism during pgagocytosis and digestion of normal and IgG antibody-coated sheep erythtocytes. Enzyme 19, 24-37
5. Gumińska M. 1981: Biochemiczne mechanizmy działania fluoru na organizmy żywe. Bromat.Chem. Tok. 23, 3-4,305 
6. Jaśkowski, Fluoroza na Pomorzu  Legnica
7. Krechniak J. 1999: Losy trucizny w organizmie. Toksykologia. PZWL Warszawa
8. May K. 1986: Przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży w świetle badań epidemiologicznych. Przeg. Ped.,, 16, 3, 183-188. 
9. Nikodemowicz E. 1981: Zagrożenie układu oddechowego przez związki fluoru. Folia Med. Cracov. 3-4
10. Sterecki M. 1981: Zapadalność chorobowa u osób związana z agresją fluorową. Folia Medica Cracov. 23, 3-4, 377 – 379
11. Braine Res.1998.16 luty;784 1-2
12. J.Toxicol Environ Health 1995 mar;44
13. Nat Toxicol Program tech.Rep.Ser.1990 Dec.393
15. Environ.Health Perspect.2012 Oct;120
16. PMCID:PMC 4213386
Dr Jerzy Jaśkowski
jerzy.jaskowski@o2.pl
Gdańsk, 1 luty 2016Brak komentarzy:

Prześlij komentarz