środa, 2 listopada 2016

Lekarze ostrzegają! 80% publikacji „nauk medycznych” to reklamówki! Cukrzyca.

Lekarze ostrzegają!  80% publikacji „nauk medycznych” to reklamówki! Cukrzyca.
 Nie daj się ogłupiać”
dr J.Jaśkowski
Pamiętaj: Nigdy żadne masy nie dokonały żadnego odkrycia,
                   żadnego wynalazku, nie napisały żadnej sztuki.
                   Zawsze i wszędzie jest to dziełem jednostki.
Ogłupianie całej ludności jest najlepiej płatnym zajęciem dla wybranej części ludności.
Ogłupianie ludności najlepiej przeprowadzać pod płaszczykiem rozmaitego rodzaju sekt i tzw. nauki.
Ogłupianie ludności jest częścią, a właściwie podstawą Programu MK - ultra opracowanego przez CIA w latach 30, a spokojnie wprowadzonego do Polski po 44 roku.
Ogłupianie ludności jest bardzo łatwe dla ośrodków posiadających kontrolę mass mediów czyli z angielskiego MSM [media głównego nurtu].
Ogłupianie ludności jest bardzo łatwe w dobie cyfryzacji i komputeryzacji. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, że informacje zapisywane na elektronicznych nośnikach są samorzutnie niszczone po upływie kilku lat.
Ogłupianiu ludności sprzyja wprowadzona idea nowoczesności polegającą na zamianie książki drukowanej na elektroniczną.  W publikacji elektronicznej można zmieniać dane w dowolnej chwili, ba można zmieniać treść całych  rozdziałów
Ogłupianiu ludności sprzyja globalizacja środków decyzyjnych np. wszystkie mass media należą do dwu Grup Kapitałowych, a podobno od 2010 do jednej.
Ogłupianie ludności potęgują tzw. międzynarodowe organizacje w rodzaju UNICEF  agenda ONZ, ustalające wspólne programy nauczania dla dzieci i młodzieży na całym świecie.
Ogłupianie ludności jest możliwe dzięki państwowemu powszechnemu nauczaniu, wprowadzonemu do Polski przez angielskiego agenta Du Ponta  [City of London] w 1773 roku, a pogłębionego po 1944 roku.
Ogłupianie ludności  jest rozwijane poprzez system awansów wybrakowanych osobników, ale poprawnych politycznie w danym okresie.
Ogłupianie ludności jest przeprowadzane przez tworzenie wąskich specjalizacji. Przykładowo w Polsce mamy ponad 80 specjalizacji medycznych a na świecie ok. 40, i wystarcza. Takie rozdrobnienie powoduje potanienie kosztów tresury Robotów Biologicznych i upośledzenie intelektualne.
Ogłupianie ludności jest przeprowadzane za jej pieniądze ściągane pod pretekstem podatków. W średniowieczu podatek był 10%, po rozbiorach wprowadzili okupanci podatek 15%, a Austria 18%. W USA podatek wynosił w owym czasie 3%
Po 1944 roku, sowieci wprowadzili podatek 50%, który po tzw. kryteriach ulicznych, czyli reżyserowanych protestach, był systematycznie podnoszony i obecnie podobno, ze wszystkimi pochodnymi, dochodzi do 80%. O tym, że siła nabywcza tego papierka zwanego pieniądzem, a faktycznie będącym tylko bonem towarowym, systematycznie maleje, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Ogłupianie ludności polega na otwieraniu masy szkół publiczno- prywatnych zmuszanych do realizowania odgórnego programu narzuconego przez aktorów sceny politycznej. Przykładem jest otwieranie Prywatnego  Uniwersytetu Medycznego w Opolu. Koszty w 75% pokrywa państwo. Trzeba mieć wejścia!.
Przykładowo; otwiera się specjalizacje w rodzaju marketing, kiedy w Polsce wszystkie zakłady były państwowe. Innymi słowy produkowało się specjalistów, którzy znając lokalne warunki i usytuowania sprzedawali barachło z zagranicy. Nie muszę wyjaśniać, że określone programy, narzucane przez ministerstwa były przygotowywane gdzieś tam.
Ogłupianie ludności, polega na takim nadawaniu stopni naukowych i stanowisk administracyjnych jakie są potrzebne do realizacji programu niezbędnego dla wzrostu sprzedaży określonego koncernu.

Poniżej przytoczę kilka przykładów takiego centralnego ogłupiania ludności.
W 2015 roku redaktor naczelny medycznego periodyku LANCET podał do publicznej wiadomości, że marketing farmaceutyczny jest prowadzony przez sfałszowane badania. Dokładnie to samo przed ok 20 laty opublikowała redaktor naczelna BMJ.
Jak widzisz Sz. Czytelniku, pomimo minięcia ćwierć wieku nic się nie zmieniło. System dający dochody określonym Grupom Kapitałowych z City of London trzyma się mocno.
Sprzeciwu  środowiska naukowego nie widać. System nagradzania i karania jest dobrze opracowany i niszczy wszelkie jednostki, które nie chcą się podporządkować. Tak się dzieje na całym świecie, vide sprawy naukowców udowadniających toksyczny wpływ GMO na zdrowie człowieka.

W jaki sposób to osiągnięto.
Przykładowo Narodowy Instytut Zdrowia USA wydaje ponad 32,2 miliardy dolarów na tzw. meta-analizy. Meta-analizy to znaczy przegląd prasy medycznej i sumowanie wyników. Do tego celu zatrudnia ponad 6000 naukowców z różnych tzw. czołowych ośrodków naukowych.

Na czym polega ta meta-analiza?
Meta-analiza polega na zapoznaniu się z opublikowanymi w jakimś przedziale czasowym, artykułami na dany temat i wyciągnięcie wniosków.

Na czym polega więc problem?
Problem polega na tym, że całe tzw. piśmiennictwo jest w rękach tych samych grup kapitałowych.
Przykładowo w Polsce zdecydowana większość tzw. medycznych magazynów należy do znanego wydawnictwa ELSEVIER z Holandii. Wydawnictwo to powstało prawdopodobnie w ramach programu CIA pt. Drozd. Pisałem o tym. Założył je były oficer SS a potem CIA , książę holenderski znany ostatnio z tzw. afery Lockheed  czyli łapówki wielu dziesiątek milionów dolarów za samoloty.
W Polsce jego filia to z Wrocławia - Urban& Partner.
Innym takim przykładem jest Medycyna Praktyczna, czasopismo „sponsorowane” , przez głównych producentów szczepionek. Powstały nawet „córki” w rodzaju „MP Szczepienia” ,  „MP Pediatria” itd. mający jeden cel tresurę Robotów Biologicznych.
W związku z faktem, ze za czytanie tych reklamówek Ministerstwo nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia, przyznaje czytelnikowi tzw. punkty edukacyjne dla świętego spokoju sporo lekarzy to czyta. Dziwisz się potem, ze nic więcej nie znają?
Czyli stan rzeczy jest prosty.
Ministerstwo i Izby Lekarskie żądają dokształcania się. Za dokształcanie są przyznawane punkty. Także za pisanie prac naukowych są przyznawane punkty. Ale po 1989 roku zlikwidowano polskie czasopisma naukowe i można tylko drukować w tych cudzoziemskich. A te czasopisma przyjmują do druku tylko te prace, które są zgodne z działem reklamy.  Jeżeli jakaś praca, podchodzi krytycznie do reklamowanej procedury lub leku to po prostu nie jest drukowana.
Po pewnym czasie odpowiedni ośrodek, za odpowiednia kwotę dostaje grant na opracowanie tzw. meta-analizy danego tematu . Oczywistym jest, ze może analizować tylko to co wydrukowano. A innych czasopism nie ma.
Więc w większości tematów wynik jest jasny.
Potem te same czasopisma powołują się na wynik takiej własnej metaanalizy.
Koło się zamyka.
Przykładowo J.of Clinical EPIDEMIOLOGY ocenił 185 prac. Okazało się, że ponad 30 procent było wykonanych przez pracowników firm farmaceutycznych. Dr R.Horton, redaktor naczelny Lancetu poszedł jeszcze dalej. Stwierdził wprost: 
Znaczna cześć literatury medycznej może ponad 50% jest po prostu nieprawdziwa. Próbki są za mało liczebne, grupy niewłaściwie dobrane, analizują nieprawidłowe rozpoznania, o konflikcie interesów czyli finansowaniu z drugiej strony nie wspominając. Nauka podjęła zwrot ku ciemności”.

Tzw. recenzowane czasopisma naukowe to nic innego jak cenzura nałożona na autorów.
Ostatnim przykładem jest sprawa tzw. duńskiego raportu na temat związku autyzmu ze szczepieniami.Pomimo ujawnienia faktu, że raport ten został sfałszowany, a główny autor zdefraudował 2 miliony dolarów i jest poszukiwany listem gończym, a sam Uniwersytet nie może się doliczyć 20 milionów, nadal w Polsce jest cytowany jaki wiarygodne źródło informacji.

Korporacyjne przejęcie medycyny trwa.

Poniżej parę konkretnych przykładów.
W Polsce, nie wiadomo na jakiej podstawie grupa tzw. rządowych ekspertów, podstawionych przez korporacje szczepionkowe, zaordynowała szczepienia przeciwko WZW B, w pierwszej dobie po urodzeniu. Praktycznie dzieje się to jeszcze na sali porodowej. Nie zbadano dzieckanie oznaczono przeciwciał, ale tak lepiej odwalić robotę. Po drugie, nikt nie rozpozna czy to powikłanie, czy dziecko takie się urodziło.
A co na ten temat do powiedzenia ma nauka.
Ukazała się praca [z wyżej podanymi zastrzeżeniami], która jednoznacznie określa taką bezmyślność.
Przebadano dzieci urodzone w latach 2001 do 2005, które otrzymały szczepionkę WZW B zawierająca tiomersal czyli etylortęć  - EtHg. W sumie ocenie poddano 21685 noworodków.
94.6 %  noworodków otrzymało szczepionkę w pierwszych 24 godzinach. Bez względu na masę ciała otrzymały taka samą dawkę. Zakres ekspozycji na rtęć wahał się od 4,2 aż do 21.1 mcg/kg masy ciała.
Badanie to ujawnia problemy krytyczne w toksykokinetyce i toksykodynamice. 
Po pierwsze, bariera ochronna nie istnieje. 
Po drugie rtęć w organizmie przechodzi w metylortęc, a w konsekwencji w rtęć metaliczną posiadająca powinowactwo do centralnego układu nerwowego.
Tak wiec noworodek dostaje

• 75 μg Hg w Wzb B - (3x 25 μg Hg)

• 75 μg Hg w DTP lub DTP+Hib (3x 25 μg)

• 25 μg Hg (Influenza)

• Razem = 175 μg Hg

Dr Georg Lucier, toksykolog,  były dyrektor programu Toksykologii Środowiskowej w National Institute of Environmental Health Sciences  - NIEHS - wypowiada się jasno: rtęć etylowa stanowi takie samo zagrożenia jak rtęć metylowa”

Matko pamiętaj: szczepionka przeciwko grypie zawiera 25 mcg rtęci. Jest to ilość przekraczająca 30 razy dopuszczalną normę  [wg FDA  i CPA], wartości skażenia rtęcią dla ok. 6 miesięcznego dziecka [wszytko zależy od masy ciała, może być większe przekroczenie]. 

       Do 18 miesiąca życia, dziecko może otrzymać dodatkowo 225 μg Hg (z DTP) i 25 μg Hg (influenza), razem 225 μg Hg.
Doświadczenia pokazują liczne zmiany neurologiczne w mózgu, takie  jak 
* niedokrwienna degeneracja neuronów,
* zmiany patologiczne naczyń kory skroniowej,
* zmniejszeni reakcji synaptofizyny w hipokampie,
* zanik astrogleju w hipokampie,
* zanik astrogleju w móżdżku,
* zaniki neuronów w korze skroniowej i hipokampie,

ministerstwo wymusza szczepienie niemowląt, w pierwszej dobie, tą szczepionką?
Rozumiesz to Rodaku!?

 7 maja 2013 -  opublikowano dane wskazujące,  że
USA ma największą śmiertelność noworodków  w pierwszej dobie, wśród grupy uprzemysłowionych państw. 

USA ma największą liczbę szczepionek podawanych dzieciom. 
Wnioski musisz wyciągnąć sam Szanowny Czytelniku.
USA ma największą umieralność młodych matek po porodach.
A Ministerstwo Zdrowa opiera sie na ekspertach amerykańskich.
Folia Neuropathol.2010,48,PMID 21225508

Rada Starego Dochtora.

Bez wątpienia cukrzyca typu 2 jest wielkim problemem we współczesnym świecie.
Moje doświadczenie wskazuje, że nie należy przyjmować insuliny tak długo jak się da.
Wczesne przejście na insulinę skutkuje zaprzestaniem pracy trzustki i stajemy się niewolnikiem czyli płatnikiem podatku zdrowotnego w postaci konieczności zakupu insuliny dożywotnio. Plus oczywiście paski etc.
Proponuję skorzystanie w pierwszym rzędzie ze znanych starych sposobów.
Czarnuszka - Saruca Nigella- wystarczy dwa gramy dziennie aby poprawić sobie tolerancję glukozy, czyli zmniejszyć jej stężenie rano.
zwiększyć funkcję komórek Beta trzustki
zmniejszyć poziom hemoglobiny glikozylowanej.

Dodatkowo warto przyjmować kurkumęUdowodniono w ok. 120 pracach jej skuteczność w cukrzycy,
Ostrzegam tylko przed zakupem w hipermarketach. Produkt jest bez zapachu i ma inny smak aniżeli kupowany na targowiskach np. w Indiach.
Nie należy zapominać o przyjmowaniu witaminy K-2 w ilości 500 mcg/dziennie.
Można to zamiennie stosować konsumując sałatki z brokułów, kalafiora i brukselki np. z jajkiem, oliwa  itd. Surowizna!! Gotowanie niszczy 95% witaminy,  Pozostawiam  to fantazji kucharza.
Porcja powinna dziennie wynosić ok. 200 - 250 g.
Obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji produktów sprzedawanych w kartonikach, foliach czyli mocno przetworzonych.
Żadnego zabielanego płynu zwanego mlekiem. Tylko kwaśne mleko prosto od krowy.
Należy pamiętać także, że poziom witaminy D-3 powinien wynosić ok. 50 - 70 ng.
Żadnego fluoru, past czy leków.
należy to stosować przez okres 3 - 8 miesięcy w zależności od sumienności.


Gdańsk 2.XI.2016 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz